?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

יוון:

ידיעה שפורסמה בוואינט גרמה לתחושת הפיצול הנשי שלי לצוף ולעלות שוב לפני השטח: מחצית מהאסטרונאוטים החדשים שבחרה סוכנות החלל האמריקנית הן נשים. יותר מ-6,000 איש התמודדו על שמונה מקומות בלבד וראשי נאס"א מבהירים ...
... שמה שיקרה שם, בכלכלה היוונית הזעירה שמהווה פחות מ-1% מכלכלת אירופה כולה, ישפיע גם על הפנסיה שלה, ועל יכולותיה הכלכלית הנוכחיות והעתידיות מעבר לשאלות שקרובות לכיס שלנו, האם יוון תגיע לחדלות פירעון ...