?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

חשבון נפש:

כל שנה כשמגיע חודש ניסן אני מוצאת את עצמי מרימה אמברקס ומתבוננת על הנוף. גם אם אני לא באמת רוצה התקופה הזאת מחייבת אותי לחשבון נפש – למה אני עדיין כאן?             ...
... במציאות, שהפכה קשה יותר ויותר. על הנטייה הטבעית הזו שלנו, כולנו משלמים מחיר יקר, כיון שהיא מונעת מכל אחד מאיתנו כפרט, ומהחברה הישראלית כולה, לעשות חשבון נפש אמיתי ולבדוק האם גם לנו יש תרומה, ולו במשהו, ...
... שהיינו הכי קרובים, הכי דואגים, הכי שומרים זה על זה. שידעת שאם אתה תיפול, החברים יהיו שם בשבילך. פשוט תהיו ביחד. ערבים זה לזה. כל ישראל חברים. עושים חשבון נפש חיבור זה כוח. עליון ממש. כשאתה מרגיש ...