?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

חינוך פיננסי:

מן העיתונות: גיא רולניק במיקרופון פתוח - הבעיה הגדולה בישראל היא לא הבורות של האזרחים אלא כללי המשחק שמבטיחים מראש את ההפסד של רובנו – של כל מי שלא הצליח להתחבר למוקדי הכוח, הכסף ולעיתים גם השחיתות ...