?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

חינוך מבוגרים:

תנועת הערבות מגישה שתי הצעות מעשיות לשילוב החינוך לערבות הדדית כבר היום בחברה הישראלית השתלמויות במקומות העבודה חברות רבות מקיימות הכשרות והעשרות שונות לעובדים. מדוע שלא נמקד את ההשתלמויות הללו ...
המעבר לפסים של דאגה הדדית זה הדבר הכי דחוף בחיים שלנו מאת: משה אדמוני "ערב טוב, אני זקוק לשני מתנדבים", כך התחלתי את המפגש השני בקורס שאני מעביר למורים ואנשי חינוך במרכז הארץ. ניגשו אלי גבר ...
עלינו לעשות שינוי חברתי ולהגיע למצב שמי שתורם יהיה מקובל בחברה, ומי שאינו תורם ירגיש עצמו מחוץ לחברה מאת: אופק הרניק מהי ערבות הדדית, והאם בכלל היא קיימת בחברה שלנו? אני יודעת שיש בני נוער ומבוגרים ...