?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

חברה ישראלית:

"האם זו אשליה כל החיבור הזה? ואם זו לא אשליה, איך זה יכול להמשיך ולהתקיים?". במילים אלה פתחה את דבריה, רחלי פרנקל, אימו של נפתלי פרנקל ז"ל, באירוע "נשים מחברות את ישראל" מאת: תנועת הערבות צילום: ...