?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ויתורים:

... נמצא במעמקים, רק צריך להישאר פתוחים ורגישים. 2.      הניחו את הלפידים, פנו מקום לויתורים מריבות, ויכוחים חוסר ההסכמות, שורפים את הרצון לקשר והופכים את החיים הזוגיים להתנצחות ...
... הלב. וזוגיות, זה בעיקר חיה כזאת שניזונה מויתורים הדדיים. ויתורים? איזו מילה ארכאית. מי מוותר היום? מי הפראייר הזה שלא מבין את חוקי המשחק? כדי לשרוד צריך לחדד מרפקים ולשכור את שירותיו של איש שיווק עצמי, ...