?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ואהבת לרעך כמוך:

מחקר מהפכני של אוניברסיטת אריזונה מראה שהמשפט "ואהבת לרעך כמוך" הוא לא רק פתגם יפה - כשאנחנו אוהבים את הקרובים והמקורבים לנו, אנו מרגישים שהם חלק מאיתנו     מחקר פסיכולוגי מקיף שבוצע ...
... באמת, מאיפה באנו, מה היה ביסוד שלנו, ניזכר באברהם שייסד קבוצה שהלכה אחריו, ונשבע להעביר את מסר ואהבת לרעך כמוך לעולם כולו. ניזכר בכל אותם יהודים שנספו במלחמות ובשואה, איזה עם הם רצו שנהיה, איך הם חלמו ...
... טובים לפני אלפי שנים, הוקמה האומה שלנו על בסיס העיקרון "ואהבת לרעך כמוך", כאשר התאחדנו "כאיש אחד בלב אחד" וקבענו תקדים היסטורי על ידי בניית חברה שהושתתה על ערבות הדדית. היום העולם זקוק לאותו מודל של ...