?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

התייקרות:

איך החזרה לבית הספר מהווה הזדמנות משתלמת להפנים שכולנו משפחה אחת? חוק חינוך חובה חינם?! תמהתי. החופש הגדול התייקר מאוד, החזרה ללימודים מתייקרת גם היא, ולפנינו יש עוד שנה שלמה... הצילו! כאילו שהחופש ...