?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

התאוששות:

... או אפילו שליליות פחות משציפו מלכתחילה - השווקים חוגגים ועולים בחדות. ככה מתנהלת לה האל-כימיה המודרנית הזו כבר כמעט 6 שנים, למרות שהמשבר הכלכלי בכלכלה האמיתית ולא הפיננסית נותר מאיים וקצב ההתאוששות הכלכלית ...