?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

השקעה:

  קרן ממשלתית לעידוד השקעה בעסקים חברתיים – יוזמה יפה כשצריך לתת מילה טובה, חשוב מאוד לעשות זאת. יודעים למה? כי זה מדבק, במובן החיובי... כולנו הרי תוצרים של הסביבה בה אנו חיים ובה גדלנו, ...
השקעה ביחסים בינינו היא ההשקעה הכלכלית הטובה ביותר שנעשה אי פעם מאת: הצוות הכלכלי       "מה תעשה ישראל ברווחי גז של 300 מיליארד שקל? צריך להגן על כספי הקרן עד כמה שאפשר. זו ...