?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

הרצל:

הרקע: חלום של חיים משדרות, בו הוא נפגש עם בנימין זאב (תיאודור) הרצל מאת: פזית יהוד נתנאל חיים (בהפתעה גמורה): אנ'לא מאמין!!! זה אתה הרצל? אצלי בסלון? איזה כבוד!! הרצל (בניחותא, מדבר במבטא ...
...  גדולי ישראל על הערבות ההדדית כמזור היחיד לכל בעיותינו הוגי דעות ציוניים רבים הדגישו את חשיבות הערבות ההדדית כתנאי להישרדות העם היהודי. כבר לפני כמאה שנה כתב הרצל שליכודנו כעם נשמר "בתוקף קיומו של אוייב ...