?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

הפגנות:

מן העיתונות: השינוי החשוב ביותר חל בתחום התודעה. פתאום התברר לציבור, שאם הוא מתאחד ומפגין, ההנהגה שם למעלה נבהלת ומקשיבה, ואף משנה כיוון. ברור כי הכף נוטה לשלילה. הפערים הכלכליים והחברתיים נותרו גבוהים ...