?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

המשבר החברתי:

... הבסיסי ביותר של הבעייה, שיצרה את המשבר החברתי הזה אצלנו. באנשים עצמם ובקשרים בינינו, ביחס של האחד לזולתו ועד כמה כל אחד מאיתנו מוכן להוציא לרגע את הראש מהקונכייה שלו ולהחליט שהוא דורש שינוי ושהאדישות, ...