?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

הכלכלה האמריקאית:

... להלחם במשתנים הללו זקוקה הכלכלה האמריקאית לחדשנות רבה, אותה ספק אם תשיג כיוון שכבר הגיעה לשיא הצמיחה היא המנוע שמזיז את הכלכלה האמריקראית; בין השנים 1891-2007 צמחה הכלכלה האמריקאית בכ-2 % לשנה בממוצע ...