?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

הטבע האנושי:

... שלנו די יציבה: האדם יכול להחליף 100 פעמים את מערכת הכסף ואת המטבעות, אך שום דבר לא יעזור, כיון שכל עוד הטבע האנושי נותר כפי שהוא והיחסים בין האדם לזולתו נותרים שבורים ומקולקלים, המחלות האופייניות של המערכת ...