?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

האוצר:

  האוצר ובנק ישראל יצטרכו לעשות הערכה מחדש של המדיניות שלהם בהתאם לתחזית של תנועת הערבות הכלכלה הישראלית נמצאת במשבר בגלל תלותה בעולם. אנחנו מייצאים כ-45% מהתוצר הלאומי שלנו לחו"ל, בעיקר לארה"ב ...
... יותר קל להעלות מסים, בהשוואה לתהליך הארוך והמייגע של גביית חובות. אז מה אם זה לא צודק? אז מה אם מהעלאת המסים נפגעים בעיקר השכבות החלשות ומעמד הביניים, המתקשים גם כך "לגמור את החודש"? אז מה אם שר האוצר ...
מה אנו מעדיפים? שר אוצר צבוע או דיון אמיתי בסוגיות הליבה של הכלכלה והחברה?   טוב שלפיד אמר מה שאמר הסערה הציבורית סביב פרשת גברת כהן מחדרה, המרוויחה יחד עם בעלה 20,000 ש"ח נטו ובכל זאת מתקשה ...
בעל השליטה בכלכלית ירושלים תוקף את שר האוצר ("מה לפיד הולך להתחנן בפני טבע? זו בושה"), פותח חזית נגד המוסדיים ("חיות - אל תסמוך עליהם") ומספר על תוכנית המימושים האגרסיבית שלו מאת: הצוות הכלכלי   ...