?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

דייט:

... גם התפתחות משותפת, מה טוב. אז מה מונע מזה פשוט לקרות? ובעיקר, איך מתמודדים עם כל הרגשות הללו שצפים אחרי עוד אכזבה? אין לי כוח כבר לכל הדייטים האלה! אני רק רוצה שיאהבו אותי כמו שאני, למה זה כל כך קשה?! ...