?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

דיור:

שבע שנים בתור לדיור ציבורי: "אנשים מתוסכלים" 2,400 משפחות מחכות לדירה ממשרד השיכון, אך תקופת ההמתנה יכולה להימשך עשור בזמן שמאות דירות עומדות ריקות. לפי משרד הקליטה עוד כ-40,000 קשישים עולים ממתינים ...
בעוד הפוליטיקאים בארה"ב מתכתשים סביב הגירעון והחוב הלאומי, צצים אותות ראשונים להאטה נוספת בשוק הדיור, לאחר שנראה היה 
שהוא מתאושש סוף סוף. ההאטה הקודמת בשוק הזה הובילה למשבר הפיננסי העולמי. במקרה של האטה ...