?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

גזרות:

הממשלה החליטה להפחית 10% משכר הח"כים - שאישרו הפחתה של 1% בלבד מאת: גיא יצחקוב, חבר הצוות הכלכלי של תנועת הערבות       איני יודע כמה אזרחים באמת חשבו שהצעת הממשלה להפחתת כעשירית ...
האסטרטגיה המוכרת של הסוחרים לתפוס "טרמפ" על העלאת המס, חוזרת ובגדול מאת: הצוות הכלכלי       בדיקת TheMarker - סוחרי האלכוהול מנצלים את הבלבול
 - ומייקרים משקאות בעשרות אחוזים ...