?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

גזירות:

... עם הכלכלה בימים טרופים אלה. אנחנו מוטרדים מהפרנסה, מיכולתנו לשפר ולשמר את רמת החיים שלנו, אנחנו סובלים מיוקר המחיה ונאלצים לעבוד קשה יותר. וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על הגזירות הכלכליות והקיצוצים הצפויים ...
לגזירות נלוות תחושות קשות של עלבון, אכזבה וחוסר תקווה     הפגיעה של הגזירות הכלכליות היא הרבה יותר מפגיעה בכיס. היא אנושה, לא רק בגלל הירידה הצפויה באיכות החיים והקושי לגמור את החודש, אלא ...
... כל ההצעות הלא הוגנות והגזירות המעוותות שהגה משרד האוצר בתקציב הדו שנתי ל-2013 ו-2014, היו גם כמה רעיונות טובים, אפילו מצוינים. אחד מהם שמשך את תשומת ליבנו היה ליצור מנגנון תמיכה וסיוע ברמה המוניציפלית, ...
תחזית שחורה שמתפרסמת הערב מתריעה מפני ההשלכות הקשות של הגזירות הכלכליות שבפתח. על פי הדו"ח, הגזירות ידחקו כ-20 אלף משפחות ו-44 אלף ילדים מתחת לקו העוני מאת: מיה גרניברג                                                                                                                        ...