?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ברוך בלומברג:

מומחים סבורים כי פעילות האדם גורמת לשינוי גלובלי של כדור הארץ. הם קוראים לזה "עידן אנטרופוקן" (תקופה גיאולוגית חדשה). מאת: טלי רומם השפעת האדם על התהליכים הטבעיים בקנה מידה של כדור הארץ כולו ...