?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

בנק:

... במונחי תוצר לאומי גולמי. בעוד התמורה מהעמקת הגבייה יכולה לשמש להקטנת הפערים הכלכליים בחברה הישראלית,הטלת מסים רק מגדילה אותם. זאת ועוד - החלשים, לא מצליחים לקבל אשראי מהמערכת הבנקאית ונאלצים לפנות לשוק ...
הדרך לחיסול ניגודי האינטרסים בינינו לבין הבנקים והמשקיעים המוסדיים איננה עוברת ברגולציה, אז איך כן? מאת: גיא יצחקוב, דוקטורנט למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, חבר הצוות הכלכלי ב"תנועת הערבות"   ...
במקום להיאבק בהמלצות וועדת זקן, כדאי לבנקים לאמץ מדיניות חברתית     בעקבות המחאה: לאומי הקפיא את פינוי החייבים מדירותיהם. עם זאת, מדובר במהלך זמני של הבנק וככל הנראה לאחר הרגעת הרוחות יחזור ...
... נכונה כיצד אותם הגופים עושקים אותנו. במציאות הנוכחית, התנהגות תועלתנית ונצלנית במשחק סכום 0 היא הטבע של כולנו. הבנקים והגופים המוסדיים טיפחו בכוונה במשך שנים רבות את הבורות הפיננסית שלנו. הרגולציה המוצעת ...
איך קורה שאדם שלפני 11 שנים סיכן את חייו כדי להציל חיי אחרים, ומחזיק את מדליית העיר באר שבע על אומץ לב, הופך לרוצח שמחסל חיים של ארבעה אנשים חפים מפשע, בעבור אי הסכמה לעזור לו בהסדרת חוב של 6000 ₪? ...
...    גם אני הזדעזעתי מהעבודה המרעישה שכביכול חסימת אשראי גרמה לאדם בן 40 לקחת אקדח ולצאת למסע חיסול בסניף הבנק שלו. לאחר מכן הזדעזעתי עוד יותר לגלות שאותו רוצח-מתאבד, הוא למעשה "גיבור" שמחזיק את ...
האם שאלתם את עצמכם מדוע 0.1% מחזיקים במרבית הון העולמי בעוד 6,000,000 ילדים מתים מרעב? מדוע מחנכים אותנו לכבד ולהעריך בנקים, תאגידים וממשלות מושחתות במקום להעצמים את האנושות? מדוע אנו מחונכים להעריך ...
אם משהו מהטראומה הכלכלית האמריקאית נדבק בפרנקל, הוא עשוי להפתיע מאת: צוות כלכלי   על פניו, מינוי ראוי בהחלט ההודעה על מינויו של פרופ' יעקב פרנקל לתפקיד נגיד בנק ישראל אומנם הפתיעה טקטית ...
האם הפיקדון הבנקאי הנחות יפנה את מקומו לטובת הקפ"מ העדיף עליו ומה הוויכוח מעיד עלינו? מאת: הצוות הכלכלי "איגוד הבנקים: מוצר מתחרה בפיקדון הבנקאי מאיים על נזילות המערכת: הבנקים נהנים כיום מחוסר ...
... מוניטרי, בחו"ל וגם אצלנו, מבקשות לקדם במערכת הייצור והשליטה על הכסף. ההצעות האלה אינן תרופה למשבר, אלא רק פלסתר עבור חולה אנוש. לגבי הבנקים, ההתפתחות המסחרית, הכלכלית והמשפטית של הביטקויין אינה מהווה ...
יש רפורמה אחת, ב-ה' הידיעה, שעוד לא ניסינו מאת: הצוות הכלכלית התחרות הנמוכה בשוק הנפקת כרטיסי האשראי מאפשרת לבנקים כמו הפועלים, לאומי, הבינלאומי ודיסקונט, שהם בעלי חברות כרטיסי אשראי, לגבות דמי ...