?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

בנקים:

מן העיתונות: חובות של אזרחים וחברות בהיקף של 110 מיליארד שקל נערמים בלי מפריע. חלק מהמשרדים אפילו לא טורחים להזין את הנתונים למחשב. אין להתפלא על כך שהמדינה בוחרת בפיתרון הקל והזמין מבחינתה. הרבה ...
הדרך לחיסול ניגודי האינטרסים בינינו לבין הבנקים והמשקיעים המוסדיים איננה עוברת ברגולציה, אז איך כן? מאת: גיא יצחקוב, דוקטורנט למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, חבר הצוות הכלכלי ב"תנועת הערבות"   ...
במקום להיאבק בהמלצות וועדת זקן, כדאי לבנקים לאמץ מדיניות חברתית     בעקבות המחאה: לאומי הקפיא את פינוי החייבים מדירותיהם. עם זאת, מדובר במהלך זמני של הבנק וככל הנראה לאחר הרגעת הרוחות יחזור ...
... נכונה כיצד אותם הגופים עושקים אותנו. במציאות הנוכחית, התנהגות תועלתנית ונצלנית במשחק סכום 0 היא הטבע של כולנו. הבנקים והגופים המוסדיים טיפחו בכוונה במשך שנים רבות את הבורות הפיננסית שלנו. הרגולציה המוצעת ...
האם שאלתם את עצמכם מדוע 0.1% מחזיקים במרבית הון העולמי בעוד 6,000,000 ילדים מתים מרעב? מדוע מחנכים אותנו לכבד ולהעריך בנקים, תאגידים וממשלות מושחתות במקום להעצמים את האנושות? מדוע אנו מחונכים להעריך ...
האם הפיקדון הבנקאי הנחות יפנה את מקומו לטובת הקפ"מ העדיף עליו ומה הוויכוח מעיד עלינו? מאת: הצוות הכלכלי "איגוד הבנקים: מוצר מתחרה בפיקדון הבנקאי מאיים על נזילות המערכת: הבנקים נהנים כיום מחוסר ...
... מוניטרי, בחו"ל וגם אצלנו, מבקשות לקדם במערכת הייצור והשליטה על הכסף. ההצעות האלה אינן תרופה למשבר, אלא רק פלסתר עבור חולה אנוש. לגבי הבנקים, ההתפתחות המסחרית, הכלכלית והמשפטית של הביטקויין אינה מהווה ...
יש רפורמה אחת, ב-ה' הידיעה, שעוד לא ניסינו מאת: הצוות הכלכלית התחרות הנמוכה בשוק הנפקת כרטיסי האשראי מאפשרת לבנקים כמו הפועלים, לאומי, הבינלאומי ודיסקונט, שהם בעלי חברות כרטיסי אשראי, לגבות דמי ...