?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

בית הספר:

... לא בא לי ללכת לבית הספר יותר. אני רוצה לבכות. אפילו דמעה לא יורדת לי מהעין. רק כאב ותחושת ריקנות, והמחשבה המעיקה על כך שעוד מעט שוב אפגוש את הפרצופים של הנערים והנערות שעושים לי את המוות. ניחא המשכורת ...