?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

אסתר:

... ואחר כך עם הרומאים. ומה כתוב במגילת אסתר? שניצלנו, כי "נקהלו היהודים". כלומר הצלחנו להתאחד ולחזור לחיות כמשפחה, בערבות הדדית. לכל אורך ההיסטוריה, הקשר המשפחתי בינינו, הגן עלינו והביא לנו שגשוג והצלחה. ...
  מאת: נגה זמיר, מחנכת ואמנית, אימא ל-4 ישבנו בחצר של אפרת כמה חברות. השמיים כחולים, חרציות, סביונים, כמה פרגים אדומים לקישוט. ילדות מסתובבות צבעוניות לידינו. הכול פשוט. ובכל זאת, ...
מה הקשר בין יום האישה לאסתר המלכה?   בתמונה: נשים באירוע מעגלי שיח לאיחוד העם אסתר המלכה מופיעה במלוא עוצמתה דווקא בזמן שעם ישראל שרוי במשבר ופירוד עמוק, כפי שמזהה המן כבר בתחילת המגילה "ישנו ...