?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

אמריקה:

... מיליארדים, הודיע ראש העיר כי לא נותרה בידיו כל אפשרות אחרת וכי הוא נאלץ להצהיר על פשיטת הרגל הגדולה בהיסטוריה האמריקנית 1. התעשייה באמריקה מרימה דגל לבן: פשיטת הרגל עצמה היא אקט משפטי-חשבונאי, ולא מעידה ...
הפערים בשיעור העוני בין קבוצות אתניות בארה"ב הצטמצמו מאז שנות ה-70; 63% מהלבנים רואים את מצבם הכלכלי כ"עגום" מאת: הצוות הכלכלי                   ...