?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

אינפלצייה:

... השליליים האלה? הפיתרון נעוץ בהגדרה של מה זה אינפלציה ובהבדל בינה לבין יוקר המחייה. האינפלצייה מודדת את השינויים ביוקר המחייה, מחודש לחודש. היא מתעלמת מרמת המחירים האבסולוטית של המוצרים והשירותים הנכללים ...