?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

אילת:

זה היה הערב הרביעי והאחרון שלי באילת, כאשר מדי ערב הנחתי מעגלי שיח בטיילת, מטעם "תנועת הערבות" מאת: דודי אהרוני   למי שלא מכיר מה זה מעגל שיח, אז מדובר על עשרה כיסאות מסודרים בעיגול, כשכל ...
מעגלי השיח שמתקימיים באילת ערב ערב מחזרים למשתתפים הרבים (קרוב לאלף איש בערב) את התחושה שהייתה לפני שאבדנו את השיח בינינו והלכנו לאיבוד מאחורי מסך האייפון   "הרי היום למעשה כבר לא מדברים. אנשים ...
בימים אלה מתקיימים בטיילת של אילת מעגלי שיח על בסיס יומיומי. את מה שקורה שם אי אפשר לתאר במילים   במעגלים נפגשים לבבות, לא אנשים, הם יושבים ומדברים על הכאב שלהם כבני אדם, על הקושי לחיות כאן בחברה, ...