?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

אזרח:

... אף הם לדיור ציבורי. דיור בר השגה הוא זכות אזרחית בסיסית ומאז המלצותיה של וועדת טרכטנברג בסוגיה זו, עשתה הממשלה לא מעט כדי לקדם פרויקטים נדלניים וקרקעות שייבנו מלכתחילה כדיור מוזל ובר השגה שאמור להיות ...
מן העיתונות: חובות של אזרחים וחברות בהיקף של 110 מיליארד שקל נערמים בלי מפריע. חלק מהמשרדים אפילו לא טורחים להזין את הנתונים למחשב. אין להתפלא על כך שהמדינה בוחרת בפיתרון הקל והזמין מבחינתה. הרבה ...