?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

תוכנית להעצמת העולה החדש בדרכו לקליטה נכונה בחברה הישראלית

תוכנית להעצמת העולה החדש בדרכו לקליטה נכונה בחברה הישראלית

התוכנית מספקת עולם עשיר של תוכן ישראלי מרתק בתחומי התרבות והחברה. לצד הקניית הידע החיוני הנותן לעולים מענה לשאלות המטרידות אותם ומלווה אותם בתקופת ההסתגלות.  

לפרטים
תנועת הערבות לאיחוד העם

תנועת הערבות לאיחוד העם

"תנועת הערבות לאיחוד העם" היא תנועה חינוכית-חברתית, א-פוליטית, שהציבה לה למטרה להעלות את ערך הערבות ההדדית למרכז השיח הציבורי בחברה הישראלית. אנו סוברים כי רק בדרך זו נצליח להתמודד עם האתגרים המורכבים בפניהם אנו ניצבים כחברה

אודות התנועה
תוכנית העשרה לשיפור מיומנויות חברתיות ותקשורת בין-אישית בקרב אסירים

תוכנית העשרה לשיפור מיומנויות חברתיות ותקשורת בין-אישית בקרב אסירים

עולמות התוכן והכלים הנרכשים בתוכנית ממשיכים ללוות את האסירים מעבר לתקופת שהותם בכלא, ומשפיעים לטובה על סיכויי השתלבותם בחברה הישראלית.

לפרטים
התמודדות עם בעיית הבדידות בגיל השלישי

התמודדות עם בעיית הבדידות בגיל השלישי

תקופת הקורונה הציפה אל מול עינינו עד כמה בעיית הקשישים הגלמודים חריפה, מהווה הפסד חברתי קשה ומצריכה פתרון חברתי עמוק ומיידי.

לפרטים
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ראשי

ENGLISH: Арвут - взаимное поручительство

 

Кто мы?

Выходцы из разных стран мира, уроженцы Израиля и репатрианты, светские и религиозные, студенты и профессора, обладатели состояний и те, кто с трудом сводит концы с концами.

Что такое взаимное поручительство?

Взаимное поручительство – это ощущение безопасности.

Когда между нами есть поручительство, то слабого не притесняют. Потому что поручительство означает взаимную ответственность.

Когда между нами есть поручительство, мне важно, чтобы не только у меня была работа, дающая достойный заработок.

Когда между нами есть поручительство, никто не оскорбляет ближнего и не притесняет его.

Когда между нами есть поручительство, нет места избыточному потреблению в то время, когда остальным не хватает хлеба.

Когда между нами есть поручительство, человек не уклоняется от налогов, ведь этим он крадет от общего семейного пирога.

Когда между нами есть поручительство, человек не сдает квартиру в аренду по взвинченным ценам. Ведь так не поступают со своим ребенком.

Когда между нами есть поручительство, человек не может быть счастлив без того, чтобы все были счастливы.

Мы наивны? – абсолютно нет.

Нам понятно, что потребуется время, чтобы достичь единства, к которому мы стремимся. Но нам также понятно, что мы должны начать действовать.

Поэтому было основано движение «Арвут» – общественное неполитическое движение, открытое для всех.

Кризис

Сегодня обострение «мирового кризиса» больше не ставится под вопрос. Существует достаточно доказательств того, что термин «глобализация» означает намного больше, чем простое взаимодействие фондовых рынков мира.

Мы «глобальные» не только в финансовых терминах, но и в социальном, а также в эмоциональном смысле. Наши чувства влияют друг на друга настолько сильно, что способны вызывать вереницу социальных взрывов в разных странах, переходя из одной горячей точки в другую через мировые социальные сети. В течении считанных месяцев «эпидемия» социальных протестов «эффектом домино» затронула: Египет, Сирию, Ливию, Испанию, Великобританию, Чили, Грецию, и наконец Израиль. Список стран, в которых беспорядки уже вспыхнули или грозят вспыхнуть, постоянно пополняется.

В Израиле в демонстрации, которая состоялась 6 августа, приняли участие порядка трехсот тысяч человек – примерно один из 22 израильтян. Если бы один из 22 американцев участвовал в демонстрации, это потребовало бы места примерно на 14 миллионов человек.

Глобальная деревня

На протяжении тысяч лет истории человечества люди протестуют и борются за свои права, так почему же эта волна протестов поднялась повсеместно, в одно время и именно сейчас в таком количестве и с такой легкостью?

Дело в том, что в глобальной деревне каким сегодня стал мир, действуют жесткие законы единой системы: если счастливы другие, то счастлив и я. Если же они недовольны, то и мне не видать благополучия.

«Ничто теперь не может быть абсолютно изолированным. "Иностранных дел" больше не существует, – пишет Хавьер Солана, бывший Генеральный секретарь НАТО. – Всё стало национальным, даже личным. Проблемы других людей – теперь наши проблемы, мы больше не можем смотреть на них с безразличием или надеяться извлечь из них свою выгоду».

Если для других экономический спад, социальные потрясения и даже полномасштабные боевые действия не являются смертельной угрозой, то в нашем случае любой сценарий такого рода чреват разрушением страны.

В таких случаях естественным продолжением политики становится война, угроза которой приобретает сегодня глобальный размах.

Не надо объяснять, чтó это значит для Израиля, который находится во враждебном окружении и вынужден вести постоянную борьбу за выживание.

Корень проблем

Чтобы найти мирный и безболезненный выход из кризиса, надо заглянуть в корень современных проблем. Беды человечества вызваны окончательным развалом внутрисоциальных, межчеловеческих взаимосвязей. Сняты последние барьеры на пути корыстного, потребительского отношения к обществу, миру и окружающей среде.

В таких условиях социальные требования могут стать «бомбой» разрушительной силы или, наоборот, началом созидательного процесса, который позволит нам совместными усилиями избежать потрясений и изменить свою жизнь к лучшему.

Социальная справедливость

Сегодня народы требуют от правительств не просто решения насущных проблем. В основе недовольства лежит потребность в достойной жизни, в чувстве безопасности, в уважительном отношении со стороны власти – одним словом, в социальной справедливости.

До сих пор никто не нашел идеального решения этим запросам потому что справедливость для одного человека всегда приводит к несправедливости для другого. При существующей структуре общества, какое бы решение ни было принято, оно только сохранит несправедливость, если не усилит ее.

Как следствие, людей охватывает разочарование, которое может вылиться в эскалацию насилия, а в случае манипуляций – и в войну.

Поэтому решение проблемы социальной справедливости должно охватывать все сектора общества без исключения.

Мы части единого целого

Сегодня уже очевидно, что мир изменился до самых основ. Человечество стало глобальной общностью, а это требует, чтобы мы признали важность каждой его части, будь то народ или отдельный человек. Люди и народы больше не могут терпеть угнетения. Мы видим, как человечество все больше становится подобно единому организму, органы которого выполняют самые разнообразные функции. При этом ни один орган не является лишним, и в идеале каждый должен верно служить телу, в то же время получая от него всё необходимое.

Таким же образом решение социальных проблем во всех странах должно охватывать интересы всех частей общества. Ключевыми принципом для всех переговоров с привлечением представителей правительства и протестующих должно быть содержательное, всестороннее и прозрачное обсуждение. Мнения всех сторон заслуживают внимания и уважительного отношения. Поскольку многие выступают с требованиями, стороны должны считаться с требованиями других участников переговоров.

Нет плохих и хороших

В таких обсуждениях не может быть «хороших» и «плохих». Есть только люди, искренне делящие свои проблемы друг с другом и пытающиеся достичь приемлемого, достойного решения для всех.

Представьте себе большую любящую семью. У каждого ее члена есть собственные потребности: дедушке нужны лекарства, папе – костюм для новой работы, которую он получил, маме – уроки фитнеса, а старший брат только что поступил в престижный и дорогостоящий колледж. Поэтому все собираются вместе на семейный совет. Они говорят об имеющихся доходах, спорят о приоритетах, делятся нуждами, немного ссорятся и много смеются. В итоге они знают, чтó действительно необходимо, а что нет, кто должен получить желаемое немедленно, а кто может подождать. Они взаимосвязаны, они семья, и потому соглашаются подождать – с пониманием и без обид.

Весь мир - семья

Во многих отношениях глобализация и растущая взаимозависимость превратили человечество в одну огромную семью. И теперь нам нужно только научиться действовать соответствующим образом. Если поразмыслить, то жить вместе всегда безопаснее, чем в одиночку, если, конечно, это действительно здоровая, дружная, любящая семья.

Нельзя забывать, что многие страны и правительства борются с постоянно растущим дефицитом бюджета и внешним долгом. При этом ресурсов для покрытия дефицита и рефинансирования долгов недостаточно. Однако у нас, без сомнения, достаточно ресурсов, чтобы обеспечить всем достойную жизнь, если только мы серьезно отнесемся к потребностям друг друга.

Таким образом, «большая семья», в конечном счете, – это единственный способ обеспечить социальную справедливость.

Конечно, не все требования могут быть выполнены сразу. Но если мы будем обсуждать наши нужды открыто, если объединим усилия для решения всех проблем, то легко поймем, какие из них являются наиболее актуальными, а какие еще могут подождать. В обще человеческой семье не нужно ломать систему – необходимо лишь скорректировать и настроить ее для обслуживания потребностей людей, а не интересов тех или иных влиятельных групп.

Круглый стол

В идеальном случае решения нужно принимать за круглым столом, когда каждый может посмотреть в глаза каждого.

Никто не может сидеть во главе такого стола. Все собравшиеся равны, у всех один статус. Точно так же и сегодня правительства с гражданами должны понять, что не существует иного способа разрешить социальные проблемы, кроме совместного обсуждения нужд каждого за круглым столом (если не физически, то метафорически).

Мы должны помнить, что все зависим друг от друга и отвечаем друг за друга, как в семье. Проблемы, которые настигают нас на каждом шагу, – это не причины, а симптомы настоящей болезни – недостатка сплоченности и взаимной ответственности друг за друга.

Поэтому сегодня важнее всего решать наши проблемы именно в формате круглого стола, поочередно, в порядке приоритетности. Так мы постепенно выстроим общество, которое будет руководствоваться принципом взаимного поручительства.

Решение

«Решение заключается в адаптации нашего мышления к тому интегральному и взаимосвязанному миру, который мы создали» Паскаль Лами, генеральный директор ВТО

Решение современных проблем состоит, прежде всего, в том, чтобы изменить наш взгляд, сместив точку зрения с себя на социум. Надо поставить на первое место общество, а затем уже свое эго. Лишь так мы обеспечим надежную выгоду и для себя лично.

С практической точки зрения, это решение ставит две задачи:

 1. Обеспечить достойную жизнь всем членам общества.
 2. Поднять важность социального образа мысли путем распространения этой идеи через средства массовой информации и интернет, и в первую очередь в социальных сетях.

Первый шаг

Широкая международная группа государственных деятелей, экономистов и социологов должна разработать план по созданию справедливой и устойчивой экономической системы. Обратите внимание, что термин «справедливая» не означает равное распределение средств или ресурсов (природных либо человеческих). Справедливая экономика – это когда ни один человек на Земле не остается обездоленным и брошенным на произвол судьбы.

Например, голодающий ребенок в Кении, несомненно, имеет право на нормальное питание, крышу над головой, хорошее образование и надлежащее здравоохранение.

С другой стороны, в Европе, где безработица среди молодежи местами превышает 40%, студенты и выпускники университетов, хотя и не голодают, но впадают в отчаяние из-за отсутствия перспектив, из-за невозможности влиться в общество, создать семью и жить достойной жизнью.

Такие разные проблемы, вместе с тем, одинаково остры. В обоих случаях они должны решаться экспертной группой за круглым столом, на базе принципа, который Пол Кругман, нобелевский лауреат по экономике, определил в «Нью-Йорк Таймс» очень просто: «Мы все находимся в одной лодке».

Что дальше

Необходимы перемены в образе мышления. Поскольку СМИ определяют социальную повестку дня, постольку они и должны проложить путь к упразднению эгоцентризма. Вместо отношения «Я, Я, Я», которое культивировалось в течение последних десятилетий, нам нужны новые девизы: «Мы, мы, мы», «Взаимовыручка» и «Один за всех, все за одного». Если средства массовой информации будут пропагандировать преимущества общих интересов и показывать вред нарциссического подхода, мы естественным образом начнем тяготеть к взаимопомощи и заботе, а не к подозрительности и изоляции. Если рекламные ролики будут демонстрировать важность заботы о ближнем, все мы захотим помогать друг другу, так же как сегодня хотим богатства и власти, поскольку среди нас насаждается почтение к богатым и сильным.

Общий вклад

Новое социальное мышление станет гарантией справедливости общества и его сострадания к каждому Благодаря этому все люди охотно будут вносить свой вклад в общее развитие.

Кроме того, многие регулирующие и сдерживающие институты, такие как полиция, армия и финансовые регуляторы, либо устареют, либо потребуют меньше ресурсов и сил в сравнении с тем, сколько они требуют сегодня. Эти финансовые и человеческие ресурсы будут направлены на улучшение нашей повседневной жизни, а не просто на поддержание ее относительной безопасности, в чем мы добиваемся всё меньшего успеха.

В атмосфере, поощряющей заботу о социальном благе, общество будет прилагать усилия, чтобы гарантировать каждому из нас максимальную реализацию своего личного потенциала – ведь тогда этот потенциал используется на общее благо.

Взаимное поручительство – это когда я могу перестать заботиться о своих самых насущных потребностях, освободиться от заботы о себе. Почему? Потому что все остальные заботятся обо мне. А я забочусь о них. Так же, как в семье.

Методика таких перемен существует. Мы, создатели движения «Арвут», разрабатываем ее уже несколько лет. Это не очередная «реформа», а реальная смена концепции.

Взаимное поручительство на практике

Два года назад движение «Взаимное поручительство» начало применять методику глобального воспитания. Для этого была создана ассоциация «Расти в радости», цель которой – обеспечить детям и подросткам окружение, возвышающее ценности коллективизма, взаимного уважения и заботы и других.

Почему воспитание?

Образование и воспитание представляют одну из самых болезненных проблем нашего времени. Отсутствие мотивации к учебе, снижение успеваемости, рост насилия в школах, провальные реформы – вот неполный перечень симптомов, которые в той или иной мере характерны для большинства, так называемых, развитых стран.

Риталин, калечащий детскую психику, накачка, а не обучение, страх оценок, наркомания – дополняют этот печальный список.

Краткий обзор

Принципы, на которых строится современная школа, были созданы во время Промышленной революции, когда возникла необходимость в подготовке квалифицированных рабочих кадров. Таким образом, школьная система отражает очень ограниченный взгляд на само понятие воспитания.

Прошло 200 лет, но в школах мало что изменилось: учебные классы набиты битком, школьники подолгу сидят за партами, перерывы короткие, объем бесполезной зубрежки огромен.

Приходиться признать, что в силу своего консерватизма система просвещения неспособна ни к каким переменам к лучшему. Однако эти перемены необходимы.

Что такое воспитание

Большой энциклопедический словарь дает следующее определение: «Образование – это процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру».

О том же говорит и энциклопедия Britannica: «Воспитание можно рассматривать как передачу ценностей и накопленного в обществе знания. Суть образования состоит в том, чтобы прививать ребенку стандарты взрослого поведения и готовить его к выполнению своей роли в обществе вне зависимости от того, где он родился – в Новой Гвинее или на фешенебельном Манхэттене»

Однако сегодня школы ориентированы всего лишь на то, чтобы обеспечить учеников инструментами для дальнейшего обучения в вузах и училищах. Поэтому школьная программа не дает детям воспитания в подлинном смысле этого слова.

Воспитание – это не только и не столько передача знаний – это процесс формирования личности и поведения каждого из нас. Цель воспитания – научить человека успешной, насыщенной и плодотворной жизни и гармоничной взаимосвязи с обществом, частью которого он является.

Школа, вкладывающая в детей определенную информацию и требующая от них запомнить ее, не отвечает требованиям современности.

XXI – век глобализации

В социальных, политических и экономических аспектах мир XXIвека неспроста носит название «глобальная деревня». Качественно новая, глобальная взаимосвязь не позволяет нам больше руководствоваться ценностями самолюбования и пренебрежения к остальным. Эти ценности могли быть полезны в старом, индивидуалистическом, эгоцентрическом мире. Однако человечество превратилось в единое интегральное целое, и теперь наши взаимоотношения подчинены тем же принципам, которые действуют в любой интегральной системе природы.

Человеческий организм – пример такой системы. Здоровье нашего тела поддерживается благодаря гомеостазису – то есть гармонии и сотрудничеству между всеми клетками и органами. Все они потребляют лишь необходимое, а в остальном неустанно действуют на общее благо. Именно здоровье организма в целом обеспечивает здоровье и процветание каждой его клетки.

На этом примере наиболее ярко проявляется закон взаимного поручительства, охватывающий все многосторонние связи в природе. Устойчивость любой системы зависит от интегральных взаимоотношений между составляющими ее элементами.

Человек и окружающая среда

Источник наших проблем в том, что мы отделяем себя от природы, считая, что все существующее делится на «человек» и «окружающая среда». Этот ошибочный взгляд на природу вызывает отношение ко всему окружающему, как к приложению к человеку.

Поэтому мы обязаны заменить все наши образовательные программы «Сохранение окружающей среды» на программы воспитания «Человек, как интегральная часть природы». Ведь дело не в очистке природы от загрязнений, не в восстановлении экосистемы, а в создании единой системы, где всё – «одна природа», а не «человек и природа».

Необходимо перенимать у живых систем схемы организации нашей жизни, как единого целого. Относясь друг к другу эгоистически, в противоположность интегральному миру, мы входим в противоречие с законами природы, подобно клеткам тела, которые потребляют питательные вещества только для собственных нужд. На физиологическом уровне результатом такого поведения клеток становится раковая опухоль. В масштабах человечества результат проявляется в многоликом глобальном кризисе.

Новые принципы

Чтобы выйти из кризиса, нам требуется нечто большее, чем экономическое или политическое решение проблем. Прежде всего, нам нужно решение воспитательное:

– нам нужно наладить между нами сеть здоровых взаимосвязей и сделать ее поистине глобальной.

– нам нужно абсолютно бережно относиться к каждому, считая его личные свойства всеобщим достоянием, которое ничем нельзя заменить;

– школа должна воспитывать в детях «чувство локтя», прививать им навыки жизни в коллективе; благодаря этому, все их природные склонности разовьются в нужном направлении.

Всё, вышеперечисленное, гарантирует расцвет и разума, и чувства, в самом сбалансированном виде. Кроме того, соединение с окружающими позволяет получить от них всевозможные дополнительные свойства, впечатления, ощущения – все, что нужно.

Многочисленные исследования уже установили, что ключевой элемент в формировании личности – это окружающее общество. Воспитать по-настоящему – значит поместить ребенка в верное окружение, которое привьет ему социальные ценности и обеспечит положительные результаты. В целом, чтобы воспитать поколение, которое не продлит, а наоборот, прекратит кризисное развитие событий, мы должны создать другое общество для себя и своих детей.

С ранних лет дети должны сознавать, что эгоизм, желание наслаждаться за счет других, является первопричиной страданий в мире. Параллельно с этим, применяя целый комплекс воспитательных средств, базирующихся на наглядных примерах, мы покажем детям, что отношения, основанные на взаимном уважении, терпимости и взаимопонимании, ведут нас к гармонии и процветанию.

Ребенок, растущий в такой среде, не только расцветет и найдет выражение всему своему творческому потенциалу, но выйдет в жизнь, ощущая призвание и ответственность за то, чтобы выстраивать такое же общество и вне школьных стен.

МЕТОДОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

 1. Наши дети должны стать полноправными участниками всех действий, организуемых взрослыми. Они должны знать, для чего живут, какова цель жизни, каковы законы природы и общества, как жить согласно им.
 2. Дети учатся на примерах, которые подают им взрослые, включая преподавателей. наставников и родителей. Поэтому все участники воспитательного процесса должны постоянно помнить о своей ответственности.
 3. Детское окружение – основной фактор воздействия на ребенка, а потому мы должны создать из детей мини-общество, маленькую семью, в которой все заботятся обо всех. Ребенок, растущий в такой среде, не только расцветет и найдет выражение всему своему творческому потенциалу, но выйдет в жизнь, ощущая призвание и ответственность за то, чтобы выстраивать такое же общество и вне школьных стен.
 4. Процессом учебы управляет не учитель, а воспитатель, и хотя он старше детей, но должен восприниматься ими как «свой». Так он сможет понемногу «подтягивать» их всё выше. Это относится ко всем аспектам обучения: информационному, психологическому и социальному.
 5. Количество детей в такой группе не должно превышать десяти человек.
 6. Игра – средство знакомства ребенка с внешним миром. Поэтому необходимо вводить игры как приоритетный метод работы с детьми. Игровое обучение должно быть выстроено в таком ключе, чтобы дети постоянно убеждались: невозможно добиться успеха в одиночку, без помощи других и без взаимных уступок. Только в добром окружении мы добьемся счастья в жизни.
 7. Сообразно с возрастом необходимо знакомить детей с работой заводов, сельскохозяйственных предприятий, государственных учреждений и так далее. Посещение музеев, художественных выставок, совместный просмотр спектаклей или кинофильмов способствует формированию эстетических вкусов ребенка, расширению его интересов и, как результат, более глубокому восприятию мира.
 8. В рамках учебного процесса дети должны отрабатывать все ситуации, возникающие в их повседневной жизни: зависть, борьба за власть, обман и прочее. Они должны проживать подобные ситуации и анализировать их. На этом опыте ребенок научится понимать и чувствовать окружающих.
  Ребенок должен усвоить, что каждому человеку и каждому суждению есть место в мире, и к каждому следует относиться с терпимостью.
 9. В усвоении знаний ребенок не должен ничего получать в готовом виде – объяснение, формулы, решения. Он должен обсуждать, проверять, анализировать и сам постигать истину, как первооткрыватель. Такой подход воодушевляет, и он самостоятельно начинает раскрывать то, что учитель хочет ему сказать. Учебник должен быть изложен таким образом, чтобы обязать ребенка развиваться. Он должен сам раскрыть формулу, как ее раскрыл первооткрыватель.
 10. Старшие группы берут шефство над младшими, а те – над еще более младшими, и так далее. Благодаря этому все чувствуют себя партнерами в общем деле и осваивают необходимые инструменты коммуникации.
 11. Рекомендуется записывать на видео все мероприятия с участием детей в целях последующего просмотра и анализа. Это поможет детям увидеть, как они реагировали и вели себя в определенных обстоятельствах. Они смогут анализировать перемены в себе, обретая настоящую перспективу, которая многое объясняет и ставит на свои места.
 12. Родители должны поддерживать воспитательный процесс: беседовать с ребенком о важности ценностей и принципов, прививаемых в школе, служить примером соблюдения этих принципов и, само собой, не насаждать представления, которые с ними не совпадают.

Ассоциация действует на нескольких уровнях:

Сеть центров воспитания

Центры воспитания ассоциации «Расти в радости» разрабатывают, применяют и совершенствуют методику глобального воспитания на ежедневной основе в рамках дополнительного обучения для детей от 6 до 18 лет. Множество отделений открываются сейчас в Израиле и по всему миру. Они перенимают опыт центрального отделения, расположенного в Петах-Тикве.

Виртуальное окружение

Готовится к презентации веб-сайт. Этот сайт предоставит детям и наставникам со всего мира виртуальное динамическое интерактивное воспитательное окружение, основанное на ценностях любви, взаимного уважения и заботы и других.

Школа киноискусства

Ассоциация «Расти в радости» открыла школу киноискусства под руководством Семена Винокура, лауреата израильской премии «Оскар» и международных конкурсов. В работе участвуют лучшие преподаватели израильских колледжей и киноакадемии. Школа стремится обеспечить детей и юношество инструментами для создания оригинального и уникального контента, несущего послание о единстве, уважении и взаимопонимании.

Юношеское движение "Нифла"

Движение было создано молодыми людьми в возрасте от 12 до 18 лет, на основе принципов взаимного уважения и любви к ближнему. Цель движения – жить согласно этих принципов и пропагандировать такой образ жизни.

Разработка воспитательных материалов и учебных программ

Мы ведем разработку увлекательного воспитательного контента для детей, а также пособий для учителей и родителей.

Сотрудничество с ЮНЕСКО

Методика глобального воспитания была тепло принята генеральным директором ЮНЕСКО г-жой Ириной Боковой. В настоящий момент готовится совместная книга по глобальному воспитанию. Кроме того, на постоянной основе происходят встречи с ответственными работниками ЮНЕСКО и международных организаций, занятых вопросами воспитания.