?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

ניסוי עדין

shutterstock 61193515 new

שאלה: האנשים המודרניים מנוגדים לחלוטין לאינטגרליות שעליה אנחנו מדברים. האדם שדורך על ראשיהם של האחרים ופורץ קדימה, הוא הרבה יותר מצליח מאשר אדם שמוותר לכולם ודואג לאחרים. השני נחשב כ"לא יוצלח".

תנועת הערבות: בוא נערוך ניסוי, נתחיל לצלם בני אדם ונראה להם כיצד הם מתנהגים במקומות שונים. שיסתכלו על עצמם מהצד. אתה חושב שזה לא ישנה אותם, אפילו שאנחנו לא נעשה שום עבודה חברתית?

בוא נראה לילדים את ההתנהגות של הוריהם. זהו הגורם החזק ביותר של ההשפעה על ההורים! נראה כיצד הם יגיבו לזה.

זה ישנה אותם. אם הילד יביע בבית את הבוז או ההתמרמרות שלו ממה שעושים ההורים, אז הם לא יוכלו להישאר במצב הזה. הם יצטרכו בלית ברירה לכבוש את הכבוד של ילדיהם, את אהדתם. עבור ההורים זה דבר נורא כשילדיהם מזלזלים בהם, ולא סתם שאינם מסכימים איתם, אלא אינם מסכימים עם צורת ההתנהגות שלהם, עם מי שהם. אנחנו צריכים להשתמש בזה. אמנם בזהירות, בעדינות, אבל צריכים.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך