?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

מתכוננים לעולם חדש

מיכאל דלאגין, פוליטיקאי, דוקטור לכלכלה ומנהל מכון לגלובליזציה, מעריך שהאנושות עלולה להתדרדר חזרה לימי הביניים. הכנה נכונה יכולה למנוע מתחזיתו להתממש.

  • מאת: הצוות המדעי

connectedWorld1

ואלו הם טיעוניו:

  1. המשבר הכלכלי הוא רק ביטוי פרטני למשבר מערכתי של האנושות, שמחליפה את כל צורתה. זהו שינוי שורשי של יחס האדם עם הטבע, שכולל בתוכו תודעה חברתית שאינה מורגשת על ידינו. במקום שינוי העולם שסביבנו, העיקר הופך להיות עיצוב התודעה העצמית. לא היה שינוי כזה במהלך כל ההיסטוריה.

  2. הירידה בהכרת העולם מגדילה את הביקוש למיסטיקה, מורידה את הצורך במדע ובחינוך. האנושות מתחילה להתדרדר לימי ביניים חדשים.

  3. סיבת המשבר היא במיצוי מודל ההתפתחות הגלובלית. התוכן שלו הוא בריקבון המונופולים העולמיים, השוק הגלובלי מתפרק לאזורים בעלי תחרות חריפה. לכן כבר עכשיו האליטה השולטת מעדיפה להביא את האזורים הפוטנציאליים למצב של כאוס.

  4. הבעיה של ההתפתחות הכלכלית היא במחסור במקור לצמיחה כלכלית, במחזור. לכן הכלכלה לא תצא מתוך המשבר לבנייה מחודשת, אלא לשפל ארוך טווח ולמלחמות.

  5. התחרות לא תתקיים על בסיס מחשבה לוגית, אלא על בסיס מחשבה יצירתית ומיסטית. זה יוריד את חשיבות הידע ויגביר את האיום של האסונות הטכנולוגיים. הגידול בחשיבה המיסטית, החרפת התחרות הגלובלית, יביאו להתדרדרות האנושיות של החברה.

  6. טכנולוגיות העל של הייצור הפוסט-תעשייתי הופכות את מעמד הביניים למיותר. כיוון שהדמוקרטיה מתקיימת על בסיס מעמד הביניים, היא תהפוך לדיקטטורה של עיצוב הכרה חדשה, ויתור על ציוויליזציה ועל ריבונות והכרה עצמית של האישיות. משבר הדמוקרטיה מעודד היווצרות מחדש של מסדרים שהופכים לפולחן, כך נוצרים מחדש ימי הביניים.

כל הטיעונים נכונים אך לאו דווקא המסקנה. יש אפשרות נוספת, המשבר יכול להביא את האנושות להכרת המשבר ומתוכה לזיהוי השינוי הדרוש, כלומר, זיהוי השעבוד שלנו להתפתחות המופרזת של האגו, וזיהוי הדרך להשתחררות ממנו על ידי סיגול דפוסי חשיבה ופעולה חדשים שדווקא יביאו לצמיחה ולהתפתחות.

השינוי הנדרש לא יכול להגיע מאליו, נדרשת הכנה ולמידה מחודשת שתאפשר מעבר רך לעולם החדש שנולד לעינינו. עולם מקושר שדורש חשיבה שיתופית ואינטגרלית.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך