?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

אירופה, "סנדי" בדרך אליך...

 ההשפעות הצפויות של התחממות גלובלית עלולות לשנות את מפת האקלים העולמית ללא היכר בעשורים הקרובים. רק שיתוף פעולה עולמי יכול למנוע את נזקי סופת הענק הבאה

 shutterstock 3439881new

 

מחקר חדש של המכון המטאורולוגי בהולנד מגלה כי במחצית השנייה של המאה הנוכחית סופות ענק צפויות לפגוע במערב אירופה ולא בחופי צפון אמריקה, כפי שקרה עד היום.

בעזרת סימולציות מורכבות המתבססות על טמפרטורות צפויות של פני הים, הראו החוקרים כי מקורן של סופות העתיד יהיה ליד האזורים הטרופיים של האוקיינוס האטלנטי אך הן צפויות לשנות את כיוונן מזרחה.
כתוצאה מכך צפוי הממוצע השנתי של סופות טרופיות – המאיימות על חופי צרפת, ספרד ואנגליה – לגדול מאחת לשש.

יחד ניתן לשנות את התחזיות

כיום כבר מוסכם על החוקרים כי פליטת גזי החממה הם שגורמים להתחממות המתמדת של אטמוספרת כדור הארץ, אך חוסר ההסכמה בין מנהיגי העולם מונע מהסכמי האקלים שנחתמו עד כה להגיע למימוש.

המודל המטאורולוגי הפסימי שתואר לעיל מתבסס על נתוני רמות פליטת גזי חממה הדומים לאלו הקיימים היום. ללא שינוי משמעותי בהרגלי השימוש במקורות האנרגיה שלנו, צפויה התחממות הגלובלית להמשיך, אך ייתכן כי עוד ניתן יכול להטות את המאזניים לכיוון השני.

שיתוף פעולה ברמה הגלובלית חיוני למניעת המשך ההידרדרות האקולוגית ולהתמודדות עם שינויי האקלים הצפויים לאנושות כולה. עלינו לזכור כי יש בידינו יכולת להשיב את הטבע לאיזון, אך גם כי נדרש לשם כך מאמץ עצום של כולנו.


כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך