?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

הפלא שבקשרי הגומלין בטבע

 shutterstock 57609622new

 

הטבע מנהל מערכת קשרי גומלין מופלאה שלעת עתה הצלחנו לגלות רק את תחילתה.

האם נוכל לחקור הרמוניה מתוך מצב לא הרמוני?

 

  • מאת: רויטל רומם

כיום החוקרים מחפשים כיצד לתאר את מערכות האורגניזמים שמשתפות ביניהם פעולה, כותב במאמרו א' צ'וליצ'קוב, דוקטור לפיזיקה ומתמטיקה. הם מייחסים את רמת האינטליגנציה של העולם לכמות ולאיכות של הקשרים ההדדיים שבו.


המתאימות ביותר לחיים הן המערכות עם מגוון רחב של מינים, שבהם באים לידי ביטוי באופן מלא כל החוקים של הקיום. המערכות המפותחות האלה הן יציבות, אך לא נמצאות במנוחה, אלא להיפך, מערכות כאלה קיימות בשל ההשפעה ההדדית של גורמים מרובים המאזנים זה את זה – המצב הזה נקרא "איזון דינמי", כלומר, איזון בזמן, בחומר, באנרגיה ובמידע
.


מערכת, שבעקבות אסון טבע כלשהו יצאה מהאיזון הדינמי, נוטה לחזור לאותו המצב, או למצב איזון דינמי אחר. החלופה היחידה להתנהגות זו היא האיזון הסטטי, כלומר, חוסר תנועה מוחלט, שפירושו, מוות של כל דבר חי על פני כדור הארץ
.


המרכיבים של האינטראקציה המאוזנת שהוצאו מהקשרם, נראים לנו כביטויים לאכזריות של החיים, כתוצאה של הברירה הטבעית, של חוקי הג'ונגל. אולם, ככל שאנחנו לומדים את החוקים של מערכת היחסים שבטבע, מתברר לנו שאסטרטגיית ההישרדות המבוססת על שיתוף הפעולה ההדדי עם השכנים, היא לעתים קרובות מאוד מוצלחת למינים המשתתפים ומביאה להם יציבות ושגשוג. שיתוף פעולה ותחרות באופן טבעי משלימים ומאזנים זה את זה על ידי כך שמחלחלים לכל רמות הארגון של החומר החי
.


יחד עם המאבק לקיום, מתגלה גם הסולידריות, בתוך מין אחד ובין המינים. וזה לא תמיד בשל רווח. למשל, מה התועלת לעץ מסוים, מכך שחלק מהחומרים המזינים שלו הוא נותן לשכן? או מהו הרווח עבור פטריה להיות "גשר" להעברת מזון? התשובה לא נמצאת על פני השטח, אבל מערכת היחסים שבטבע היא מדהימה בשלמות ובהרמוניה שלה
.


לאה מנדלר, דוקטורנטית למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, העוסקת בהיבטים רשתיים של המערכת הבינלאומית, מתארת
במאמרה את הפער בין ההרמוניה שבטבע, שד"ר צ'וליצ'קוב הפליא לתאר, לבין היישום של ההרמוניה הזו במערכת היחסים בינינו.


המדע רק מתחיל לחקור את המערכת, את צורות הקשר ואת התלות הכללית. המגבלה העיקרית שלנו היא שהחוקרים הם בני אנוש כמונו ולעת עתה אנחנו לא מנהלים מערכת הרמונית בינינו.


אנחנו יכולים לזהות ולאפיין ממצאים שנכנסים למערכת התפיסה שלנו. אך בשביל לזהות את מלוא הקישוריות והתלות ההדדית של העולם שבו אנו חיים, על המזהה יש חובה להיות בעל יכולת לתפוס את מה שהוא מגלה. זה יקרה רק כאשר נתפוס את עצמינו למקושרים עם כל העולם, בהתאם לטבע המקושר.


לקורס חינוך אינטגרלי, לחצו כאן:
http://edu.arvut.org

 

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך