?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

לעם ישראל יש תפקיד : לסגור מעגל חיובי ולהזרים טוב – לנו ולעולם

shutterstock 77205121 new

מדינת ישראל שוב נמצאת במוקד האירועים העולמי. לעיתים אני תוהה, מדוע כך הם פני הדברים, ומדוע שוב ושוב, נתונים אנו במציאות מורכבת כל כך?

כל היקום מתנהל על פי מערכת חוקים ברורה. ישנם חוקים אותם אנו מכירים ואף יכולים לזהות ולהרגיש כמו חוק המשיכה, או למשל כאשר מחברים שני קטבים חשמליים בסוללה, את הפלוס והמינוס, נסגר מעגל חשמלי.

וישנם גם חוקים אחרים, חוקים חברתיים שפועלים בעולם הטבע, אשר יותר נסתרים, אך עדיין קיימים ופועלים בין אם נרצה או לא, כדוגמת הסימביוזיה בטבע כפי שמביא במאמרו ד"ר טד מוסקיון ועוד דוגמאות רבות בטבע כמו אלו המופיעות בספרו המדעי "טובים מטבעם" של החוקר פראנס דה ואל, המתמחה בחקר התנהגות בעלי החיים, בו הוא מציג מחקרים המראים כי חיות למיניהן מגיבות לחוקי החברה, מעניקות עזרה הדדית, חולקות את מזונן עם הזולת, מיישבות סכסוכים לשביעות רצונם של הצדדים המעורבים, ואפילו מפתחות חוש צדק בסיסי והגינות.

באותה מידה בה המחקר מגלה עוד ועוד את החוקים החברתיים השוררים בעולם החי, ישנם חוקים דומים אשר מתקיימים במערך היחסים שבין האדם והחברה, ובדיוק על כך מדברת הפסיכולוגיה החברתית, אשר עוסקת בקשר שבין הפרט לחברה וחוקרת את השפעת הזולת על מחשבותיו, הרגשותיו והתנהגותו של הפרט.

חוקי הפיזיקה מראים לנו שכאשר חומר מסוים פועל בניגוד או שלא במסגרת אותו חוק, למשל כאשר אחד הקטבים החשמליים אינו פועל, די בכך כדי שלא יסגר מעגל חשמלי ולא נוכל להפעיל כל מכשיר חשמלי, ובאותה המידה, כאשר לא פועלים בהתאם לאותם חוקים המתקיימים בין בני האדם, משהו "מתקלקל" או לא עובד כמו שצריך.

דוגמא מוחשית אנו יכולים לראות כדוגמת המצב הביטחוני שמדינת ישראל נתונה בו כיום אל מול הארצות הערביות המקיפות אותה.

אם לא נפעל ביחד גם עָם ישראל עם כל העמים הסובבים ביחד, לא נוכל להגיע למצב של איזון, לקיום חוקי הטבע, אלא נהיה במצב מתמיד של הפרת החוק או אי קיומו, דבר שיוביל לעוד ועוד מיני קלקולים אחרים.

המשותף לכל זוויות החוקיות של הטבע מתבטא באיזון הנוצר משילוב של כוחות מנוגדים, ובהקשר הזה, האומה הישראלית בשורשה היוותה גורם מאזן לפילוג שנוצר בזמנו בבבל, ומכאן הייתה לה עוצמתה, עוצמה שהלכה ופחתה עד שכמעט נעלמה כליל לאחר צאתנו לגלות.

משחזרנו למדינת ישראל, אנו נמצאים במצב שניתנה לנו הזדמנות לשחזר את מצב הערבות ובכך להביא לאיזון של הכוחות השליליים המופעלים עלינו, וכך כמו במעגל חשמלי שבו הפלוס והמינוס מביאים לסגירת מעגל, נוכל "לסגור מעגל" של זרם חיובי שיתפשט לכל עבר.

בכך נקשור את התנהגותנו האחד כלפי השני לקיום חוקי הטבע, אותם חוקים חברתיים שלעיתים נסתרים הם מעינינו, ונוכל להבחין בשינוי המהיר, העצום והחיובי שיתפשט בקרבנו, בקרב האומות הערביות, ובהדרגה גם לכל העולם, ונבין שזוהי ה-דרך לא רק להשכין שלום בין כולם, אלא לאיזון כל השלילי שבעולמנו.

  • מאת: נירית ליבסמן, עובדת סוציאלית ומאמנת אישית לחיים , אמא ל-2, פעילה בתנועת הערבות

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך