?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

עידן חדש בפתח

מומחים סבורים כי פעילות האדם גורמת לשינוי גלובלי של כדור הארץ. הם קוראים לזה "עידן אנטרופוקן" (תקופה גיאולוגית חדשה).

  • מאת: טלי רומם

shutterstock 279481131

השפעת האדם על התהליכים הטבעיים בקנה מידה של כדור הארץ כולו היא ברורה. מדובר בהזרמה של גז החממה, בתזוזת השכבות הגיאולוגיות, בשינויים בנופים ובמערכות האקולוגיות, בנחלים ובתשישות הים.

הפעילות שלנו מביאה להכחדה של מינים. מופיעים חומרים כימיים שלא היו קיימים לפני כן, נוצרים יסודות חדשים בטבלה המחזורית.

הולוקן (תקופת הקרח) שהתחילה לפני 11 אלף שנה והסתיימה לאחר עידן הקרח האחרון, עם תחילת התפתחותה של האנרגיה הגרעינית פינתה מקום לאנטרופוקן.

נוצרים עיוותים איזוטופים, תצורות גיאולוגיות, ואפשרות להשמיד את הכדור הארץ. באופן כללי, אונטרופוקן התחילה כאשר האנושות החלה להרהר על מה שהיא עושה.

אנטרופוקן זוהי גם היווצרותה של מערכת התקשורת הגלובלית. לראשונה כדור הארץ הפך לאחיד, המרחקים נעלמו.

נתונים אלו לקוחים מתוך ריאיון עם  האסטרוביולוג, ד"ר דיוויד גרינספן, שמתאר את התופעה.

האבחנות שלו ברורות ונכונות כלפי מה שהתרחש עד עתה והתוצאה מההתפתחות הנוכחית מכילה יחד עם הבעיה הבטחה לעתיד. ההבטחה נמצאת בהיווצרות של מערכת אחידה, שמחייבת אותנו להשתמש ברצונות האגואיסטיים שלנו ליצירת קשרים אפקטיביים בינינו לשם התאמה למציאות החדשה.

נראה שלמרות הכול, תקופה טובה בפתח, תקופה שבה נלמד לפתח קשרים אינטגרליים בינינו. בעולם אחיד, כל חלק יאלץ לפעול בשיתוף פעולה ובאחדות, כולל אותנו...

 כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך