?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

מחקר: האם אנחנו משתנים?

מחקר חדש מגלה שהאישיות שלנו מתגבשת עד גיל שש וכי תכונות הנצפות בילדים בכיתה א' הן דרך טובה לחזות מה יהיה האופי שלהם כבוגרים. "המחקר מוכיח שאנחנו נשארים אותו אדם שהיינו בילדותנו", אומר עורך המחקר כריסטופר נייב מאוניברסיטת קליפורניה

 shutterstock 2584282 new

 

המחקר, שנערך בהוואי בשנות הששים, התבסס על נתונים ממחקר ישן שבו לקחו חלק כ-2400 ילדים ממוצאים שונים בגילאי 6 עד 12. החוקרים ערכו השוואות של ראיונות מוקלטים שנערכו עם אותם הנבדקים בילדותם, וכיום, ארבעים שנים מאוחר יותר.
החוקרים בחנו ארבע תכונות: רהיטות ושטף דיבור, יכולת הסתגלות למצבים חדשים, אימפולסיביות, ונטייה להערכה עצמית נמוכה. בין הממצאים: ילדים דברנים הופכים למבוגרים בעלי סקרנות ועניין

מוגבר בעולם האינטלקטואלי, לעומתם, ילדים שמדברים מעט ובאופן לא רציף, נוטים להיות מבוגרים שנכנעים מול מכשולים ומתקשים יותר ביחסים בינאישיים.

כמו כן, ילדים אשר הפגינו הערכה עצמית נמוכה, נטו כבוגרים לחפש אישורים מהסביבה, לחוש תחושות אשמה ולומר על עצמם דברים קשים. אלה שהראו כילדים את הנטייה ההפוכה – הפכו למבוגרים רעשניים, בעלי עניין אינטלקטואלי ונטייה להתנשא מעל אחרים.

לדברי צחי נטר, פסיכולוג ילדים "היום מדברים כבר על טווחים קצרים הרבה יותר של עד גיל שנתיים. תפיסות העולם שלנו מתעצבות על ידי חוויות ראשוניות שאנו צוברים בגיל מוקדם... בתקופה הזאת הם לומדים הכל; כמו גם האופן שבו אנו תופסים קשר אנושי... משימת החינוך הבסיסית חייבת להיות מוטלת על ההורים".

אם המחקר הראה כי אישיותים של הילדים מתגבשת עד גיל שש, הרי ישנה משמעות ראשונה במעלה לנושא החינוך, ואיננו מדברים על חינוך השכלתי, אם כי על חינוך ערכי שכולל דאגה ואחריות האחד לשני, היינו, חשיבה ברמה החברתית.

שייכות למקום והשפעה חברתית

השרשרת ערכי החינוך תלויה רבות, אם לא רק, בסביבה המקפת את האדם. ניתן לראות את זה בפעילות חברתית גדולה שנעשתה, אשר תוצאותיה הראו שיפור הישגים ותחושת שייכות גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל.

באשר להיבט החינוכי שהיה בכך אומרת דוריה עטייה, סגנית מנהלת אגף החינוך בעיריית טייבה (היכן שהתקיימה הפעילות), "אם אתה פועל בתוך העיר שלך, אתה מחזק את השייכות שלך למקום, ותחושת שייכות מפחיתה את הוונדליזם".

אם כך החינוך הוא לאו דווקא ההשכלה שנותנים לילדים מגיל שש, אלא העיצוב החברתי והסביבתי שלהם עד גיל שש. בכדי שהחינוך יהיה מוצלח הקהילה צריכה להיות מוצלחת ערכית ותומכת, כמו מצע טוב לזרע שנטמן באדמה כך דור העתיד טמון בחברה בה הוא מצוי.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך