?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

קוף אחרי בן אדם או אדם אחרי קוף?

מחקר חדש מראה את היכולת של הקופים להפנים בקלות פתרון בעיות קולקטיבי, ללא מריבות וסכסוכים

 shutterstock 84925699 new

זואולוגים לימדו קוף יחיד מקבוצת קופים לפתוח תיבה עם אוכל, כאשר קופים מפותחים יותר היו במרחק מסוים, מעבר למעגל האסור.

מכל קוף מחברי הלהקה נדרשה הבנה וכושר עמידה: אפילו קוף בדרגה גבוהה מאוד נאלץ לחכות במרחק מה, כאשר הקוף הכפוף לו יבוא ויפתח את התיבה. עם זאת, רק קוף אחד מאמצע ההיררכיה הוכשר לכללים האלה. הקופים האחרים היו צריכים להבין את מהותו של התהליך מתוך ניסוי וטעייה שלהם, ומתוך ההתנהגות של האחרים של הקופים האחרים. לאחר שהחוקרים לימדו את הכללים הללו קוף אחד, הם לא התערבו יותר במהלך הניסוי.

הקופים הצליחו! הספיק להם רק להתבונן זה בזה כדי להבין את העיקרון. לא הייתה שום תקשורת מיוחדת, שום כפייה או ויכוחים. הקופים המתחילים היו ותרניים, סבלניים וסלחניים האחד כלפי השני. יחד עם זאת, הקופים הדומיננטיים הפנימו את כללי המשחק לפני האחרים.

וכך זה התרחש: הקוף הזוטר ניגש לתיבה עם המזון והעריך כמה רחוק נמצאים הקופים הדומיננטיים. אם הם היו קרובים מדי, הקוף הזוטר לא עשה דבר. אם ה"בוס" היה במקום מספיק מרוחק, הוא פתח את התיבה. לאחר מכן, הקופים האחרים היו יכולים להתקרב לכיבוד. המעמד החברתי לא הפריע לקופים להבין את הכללים הדמוקרטיים לחלוטין, והטמעתם התרחשה ללא מריבות וסכסוכים.

התוצאות שהתקבלו מראות כי יכולות קוגניטיביות עליונות, כגון היכולת להבין את המניעים והרגשות של האחרים, לא חייבות להיות קשורות בהכרח לפתרון בעיות מורכבות שדורשות מבנה חברתי מפותח ומיומנויות דיבור. במבנה החברתי של הקופים המתחילים אין שום דבר מיוחד, כמו גם בבעיה שהוצגה בפניהם. ולמרות זאת, אפילו ללא תקשורת, הצליחו הקופים להתארגן באמצעות הצפייה באחרים בלבד.

מעניין היה לראות איך אנחנו בני האדם, שעטופים בעיקשות של האגו, היינו עומדים באותה המשימה...

לקריאת המחקר המלא

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך