?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

הרצאה: השפעתן הנסתרת של רשתות חברתיות

"התועלת לחיים מחוברים עולה על העלויות!", אמר ד"ר ניקולאס כריסטאקיס, רופא ואיש מדעי החברה, בהרצאה בטד. "ההשפעה הנסתרת של רשתות חברתיות פורסת בפנינו את תפקידן העצום ואת התועלת מהחיבור לאנשים אחרים"

fff4f

 

רשתות חברתיות "משמרות את הטוב" ו"דוחות את הרע" באופן טבעי

"אנו יוצרים רשתות חברתיות משום שתועלתם של החיים המחוברים עולה על עלותם. אילו התנהגתי תמיד באלימות כלפיך, השליתי אותך, גרמתי לך לעצב או הדבקתי אותך בחיידקים, היית מנתק עמי קשרים והרשת הייתה מתפוררת.

לכן הפצתם של תכנים טובים ובעלי ערך, כמו: אהבה, חביבות, אושר, אלטרואיזם ואידיאות, נחוצים בשימור ובהזנת רשתות חברתיות.

אם היינו מכירים בחשיבותן של הרשתות, היינו מקדישים זמן רב יותר בלהזין ובלשמר אותן, משום שביסודן הן קשורות לטוב. אני חושב שהעולם זקוק לחיבורים רבים יותר כעת".

מה שוכן בחיבור ההדדי?

"חשבו על שני החפצים הנפוצים הללו: גרפיט (חוד העיפרון) ויהלום. שניהם עשויים מפחמן, אך ההבדל ביניהם הוא החיבור בין האטומים. באחד הפחמן מאורגן בצורה מסוימת, ומתקבל גרפיט רך וכהה. ואילו בארגון האטומים מחדש, מתקבל יהלום שקוף וקשיח! תכונות הרכות והקשיות, הכהות והשקיפות, אינן נמצאות בתוך אטומי הפחמן, אלא הן נובעות מהחיבור ההדדי בין אטומי הפחמן.

באופן דומה, תבניות החיבורים בין בני אדם מעניקות תכונות שונות לקבוצות אנשים. הקשרים בין בני אדם יוצרים שלם שהוא גדול יותר מסכום חלקיו. לכן, מה שמשפיע עלינו הוא לא אם אנו עולים או יורדים במשקל, נעשים עשירים או עניים, מאושרים או מדוכדכים, אלא הארכיטקטורה הממשית של הקשרים סביבנו".

 

האדם קיים רק ביחס לכלל

"האופן שבו אנו חווים את עולמנו תלוי במבנה הממשי של הרשתות שבתוכן אנו חיים, ועל כל סוגי התופעות שזורמות וגורמות לתנודות בתוך הרשת". הסיבה, סובר כריסטאקיס, היא שבני אדם מתאספים ויוצרים מאין יצור-על (אורגניזם-על).

"למעשה, יצור-על מהווה אוסף של פרטים שמשקפים או מייצרים התנהגויות או תופעות שאותן לא ניתן לצמצם, אלא יש להבינם ביחס לכלל. לדוגמה, כוורת דבורים שמחפשת אתר קינון חדש, או להקת ציפורים שמתחמקת מטורף, או קבוצת זאבים שמסוגלת ללכוד טרף גדול יותר.

ליצורי-על תכונות שלא ניתן להבין על ידי חקר הפרטים בלבד. הבנת רשתות חברתיות והאופן שבו הן נוצרות ומתפקדות עשויה לעזור לנו להבין לא רק בתחום הבריאות והרגש, אלא במגוון תופעות אחרות כמו פשע ומלחמה, מפולות הבנקים והבורסה ואימוץ החדשנות.

רשתות חברתיות נחוצות להפצת דברים טובים וערכיים, ומה שהעולם זקוק לו עכשיו הם יותר קשרים".

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך