?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

מערכת הקשרים בין הגנים ומצב הבריאות

EffectParpar YanaiOfran new

האם רשת הקשרים בגנום האנושי קובעת את הסיכוי להתפתחות מחלות, והאם זה פורץ דרכי מחקר חדשות? ד"ר ינאי עופרן, מרצה בכיר בתוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטת בר-אילן, בריאיון מרתק לתוכנית "אפקט הפרפר":

"פרויקט הגנום הוא פרויקט שבו פיצחו את ההרכב הכימי של הגנום, יש לנו כמות בלתי נתפסת של נתונים ביולוגיים ואפשר לנתח אותם רק באמצעות מחשב. בין כל שני פרטים יש מיליארדים של דברים דומים וחמישה מיליון הבדלים בהרכב הגנום. העובדה שאנחנו יכולים להשתמש במדעי המחשב כדי לנתח נתונים ביולוגיים הביאה לפריצת דרך משמעותית במחקר.

הביולוגיה המערכתית אומרת שאם תבין את הפיזיקה והכימיה של מולקולות בודדות, לא תבין את כל הסיפור - צריך גם להבין את הקשרים ביניהם. יש גנים שכאשר מדברים עם קבוצה מסוימת של גנים הם מתנהגים בצורה מסוימת, ועם קבוצת גנים אחרת הם מתנהגים שונה.

אנחנו צריכים להסתכל על המפה שנוצרת בקשרים בין הגנים. למשל, אפשר לראות את המשבר הנוכחי של חברת התרופות שבנויה בעיקרה על גישה מולקולרית, המתמקדת באיך החלבון עובד ובאיפה אפשר להתערב בפעילות דרך התרופה. הרבה פעמים תרופה מסוימת עובדת במעבדה ובניסוי על בעלי חיים, ולא אצל בני אדם, זה קשור לעובדה שאצל בני אדם מפת הקשרים יותר מורכבת":

לצפייה בתוכנית:

 

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך