?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

9 אפקטים קבוצתיים בהתנהגות האנושית

shutterstock 14802853 new

 

י. פלטונוב, דוקטור לפסיכולוגיה באוניברסיטת סנט פטרבורג, סוקר אפקטים קבוצתיים בהתנהגות האנושית. סקירה מעניינת במיוחד לאור העובדה שהגלובליזציה ההולכת ומתגלה לעינינו פורשת לפנינו מצב חדש, שבו ה"אנחנו" הוא כללי, עולמי ומשותף יותר.


1. אפקט הקבוצה – אלה מנגנונים שבאמצעותם הקבוצה מגיעה למצבים מסוימים. הם אחראיים על מיזוג של פעולות הפרט בפעילות ואינטראקציה משותפות.

2. אפקט ההאצה החברתית – הוא חיזוק של תגובות דומיננטיות בנוכחות האחרים. הנוכחות של אנשים אחרים גורמת לביצוע פעולה נמרצת יותר.


3. אפקט השייכות לקבוצה – אם האדם מזדהה עם הקבוצה, הוא נוטה להעריך אותה באופן חיובי, ובכך מעלה את מעמדה של הקבוצה ואת ההערכה העצמית.

4. האפקט של רינגלמן – כאשר מספרם של החברים בקבוצה גדל, תרומתו הממוצעת של כל אחד לעבודה המשותפת פוחתת. חברי הקבוצה מגלים מוטיבציה פחותה יותר ומשקיעים פחות מאמצים בעת ביצוע פעולות משותפות, מאשר בפעולות אינדיבידואליות.

5. אפקט הסינרגיה – השלם גדול מסכום חלקיו. הצלחת הקבוצה עשויה לעלות על הצלחת הפרט. הדבר בא לידי ביטוי לא רק במישור האינטלקטואלי, אלא גם בהגברה של יכולת התצפית, הדיוק בתפיסה וההערכה, נפח הזיכרון ותשומת הלב של חברי הקבוצה, כמו גם ביעילות הפתרון של משימות פשוטות יחסית, שאינן דורשות שיתוף פעולה מורכב ומתואם.

6. אפקט החשיבה הקבוצתית – דרך החשיבה במצב של חיפוש אחר הדרך להגיע להסכמה בין חברי הקבוצה המלוכדת. החיפוש הזה הופך להיות כה דומיננטי, שהוא לא מאפשר הערכה מציאותית של הפעולות החלופיות האפשריות. האפקט הזה נוצר במצב שבו הקריטריון של האמת הוא הדעה המאוחדת של הקבוצה, שמנוגדת לדעתו של הפרט.

7. אפקט האופנה (החיקוי) – אחד מהמנגנונים הבסיסיים של אינטגרציה קבוצתית. במהלך האינטראקציה הקבוצתית חברי הקבוצה מפתחים סטנדרטים ודפוסי התנהגות משותפים, שמדגישים ומחזקים את השתתפותם בקבוצה.

8. אפקט של גל – התפשטות של רעיונות, מטרות, נורמות וערכים בקבוצה. חבר בקבוצה שיש לו רעיון חדש משתף את סביבתו הקרובה שדנה, מתקנת, משלימה ומפתחת את הרעיון. ואז הרעיון מתפשט גם בקרב חברי הקבוצה כולה, ובמהלך הדיון הקבוצה מוסרת את חוות דעתה. כמו גלים מאבן שנזרקה למים, הרעיון מתפשט בקרבם של יותר ויותר אנשים. האפקט של גל הוא אפשרי רק אם הרעיון החדש עונה לצרכים ולאינטרסים של האנשים, ואינו נוגד להם.

9. אפקט של "אנחנו" ו"הם" – האפקט של "אנחנו" זו תחושת השייכות לקבוצה מסוימת, והאפקט של "הם" זו תחושת הניתוק מהאחרים, הפרדה מקבוצות אחרות. אפקט השייכות לקבוצה כולל שני אפקטים משניים – אפקט ההזדהות ואפקט התמיכה הרגשית.

א. אפקט ההזדהות בא לידי ביטוי בכך שחבר בקבוצה מזדהה עם הבעיות, העיסוקים, ההצלחות והכישלונות של הקבוצה שאליה הוא שייך באופן ממשי, או משייך את עצמו באופן סובייקטיבי. על הבסיס של אפקט ההזדהות מתפתחת תחושת אחריות לתוצאות של פעילות הקבוצה.

ב. אפקט התמיכה הרגשית בא לידי ביטוי בכך שחבר מצפה לתמיכה רגשית, לחמלה, לאמפתיה ולעזרה משאר הקבוצה. האפקט הזה כולל לא רק תמיכה רגשית, אלא גם פעולות תמיכה ממשיות של חברי הקבוצה. האפקט של "אנחנו" הוא מנגנון פסיכולוגי יעיל בתפקוד הקבוצה. אולם הפרזה בהרגשת ה"אנחנו" יכולה לגרום להערכה מופרזת של היכולות והאיכויות של הקבוצה, לניתוק מקבוצות אחרות, לאגו קבוצתי. עם זאת, חוסר בהרגשת ה"אנחנו" גורם לאובדן של אחדות הקבוצה כלפי ערכיה ומטרותיה.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך