?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

תאים בגוף: האנושות כחלקי יצור אחד

shutterstock 62530489 new

"התרחקותו הבלתי נמנעת של האדם ממאבק לכוון שיתוף פעולה, מהווה הסתגלות מושלמת של האורגניזם (האדם) לסביבתו (כדור הארץ, הטבע ) ומובילה לחיוניות מוגברת."

הציטוט הנ"ל ואלה הבאים אחריו לקוחים מהספר, האשלייה הגדולה, שחיבר סר נורמן אנג'ל, כלכלן, פוליטיקאי, ומקבל פרס נובל לשלום.

לפני כמעט מאה שנה (1913) כתב אנג'ל אודות סוגיות שלמרבה הפלא מאד רלוונטיות היום:

  1. הפרט כחלק מאומה.
  2. האומה כחלק מכל האומות.
  3. האדם כפרט, אומה, וכל האומות יחד, כאורגניזם (יצור) אחד.

 

טיעון ביולוגי להתחשבות הדדית

טענתו של אנג'ל לשיתוף פעולה הדדי בין אנשים נובעת מהבחנה ביולוגית:

"עלינו להתיחס לגוף, שחלקיו נמצאים בתלות הדדית כה הדוקה, שללא תיאום, החיוניות פוחתת או נגרם מוות,לא כאוסף של יצורים מתחרים, אלא כאחד. תופעה זו הינה בהתאם למה שאנו יודעים אודות תכונתם של יצורים חיים במאבקם עם הסביבה. ככל שהיצור מפותח יותר, כך גוברים השיכלול ותלות ההדדית בין חלקיו, וגובר הצורך לתיאום."

 

האנושות כיצור אחד

אנג'ל טוען,שבדומה לתאים שחייבים לפעול בהתחשבות הדדית על מנת לאפשר בריאות הגוף,כך חייב לפעול האדם, כחלק מכלל האנושות :

"הפרט, מבחינה סוציולוגית, אינו האורגניזם השלם. אדם שמנסה לחיות ללא קשר עם הזולת נתון למוות. כמו כן, גם האומה אינה האורגניזם השלם. אם בריטניה היתה מנסה לחיות ללא שיתוף פעולה עם אומות אחרות, מחצית האוכלוסיה היתה גוועת מרעב. ככל ששיתוף הפעולה שלם יותר, החיוניות גדולה יותר."

 

הרצה מהירה להיום

היום המדע המודרני, בכל תחומיו, מתחיל לעסוק בטענותיו של אנג'ל מלפני כמאה שנה.

לפניכם שיחה מרתקת עם  ברוס ליפטון, ביולוג אבולוציוני, שמדבר על אבולוצית האנושות לקראת ההבנה שהאדם הינו אורגניזם אחד:

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך