?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

האם הפוטנציאל האנושי מתבזבז ?

shutterstock 79079872


מלקולם גלדוול, סוציולוג ומחבר רבי-מכר, משתמש במונח "קפיטליזציה"(היוון) לדיון על "השפע והמחסור כפי שהם נוגעים לבני אדם". באופן יותר ספציפי, גלדוול מגדיר את ה"קפיטליזציה" כ"שיעור שבו קהילה מסוימת מנצלת את הפוטנציאל האנושי...איזה אחוז מבין אלו המסוגלים להשיג הישגים באמת משיגים אותם".

גולדוול חוקר את הפוטנציאל האנושי, כיצד הוא מתבזבז, כיצד ניתן לשנות מגמה זו, והסיבות שאחדים מצליחים הרבה יותר מאחרים.

במחקרו, גלדוול גילה ש"שיעורי הקפיטליזציה נמוכים מאד. הם הרבה יותר נמוכים ממה שחושבים, ומסיבה זו אני חושב שהנושא ראוי לחקירה".

3 תנאים המגבילים לדעתו את ניצולו של הפוטנציאל האנושי

עוני.

"...הינו הדבר הבולט שמגביל את ניצולו של הפוטנציאל האנושי".

טיפשות.

"...כאשר מוסדות מפריעים להתפתחותו של הפוטנציאל האנושי".

תרבות.

"כשאנו מתבוננים בשיעורי קפיטליזציה השונים כעבור 20 ו 30  שנה, אנו רואים את תוצאת הדפוסים התרבותיים המופנמים המוקדמים..."

למה זה חשוב?

"זה חשוב משום שאני סבור שכשמסתכלים על איך אנשים מצליחים בעולמנו, באופן אינסטינקטיבי אנו נוטים לחשוב שמדובר על הבדלים מולדים ביכולות,

וכאשר מתבוננים בשיעורי הצלחה שונים בקבוצות, אנו סבורים שהדבר משקף תכונה יסודית מולדת כלשהי באפיונים של אותה קבוצה וזה מוטעה...פירוש שיעורי הקפיטליזציה הנו שקיים הסבר נוסף הקשור בעוני, טיפשות ותרבות."

"קפיטליזציה" נמוכה = מקום לשיפור

"יש לנו מחסור בהישגים...לא משום שיש לנו מחסור בכישרון. יש  לנו מחסור בהישגים כי אנו מבזבזים את כישרוננו. ואלו לא בשורות רעות אלא בשורות טובות, כי זה אומר שמחסור זה איננו דבר שאיתו חייבים להשלים. זהו דבר שניתן לפעול לגביו."

שיחתו המלאה של גלדוול בפופ טק [19 דקות] באנגלית:

http://poptech.org/popcasts/malcolm_gladwell_human_potential

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך