שגיאה
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 53

עקרונות

כלכלנים ומומחים בעולם החדש

מומחי הכלכלה עתידים למלא תפקיד מרכזי בהתאמת מבנה החברה האנושית לעולם הגלובלי-אינטגרלי.

"האידיאות של כלכלנים והוגי מחשבה מדינית, הן כאשר האידיאות נכונות והן כאשר הן שגויות, עוצמתן גדולה בהרבה ממה שמקובל לחשוב: העולם למעשה נשלט כמעט רק על ידן. אני בטוח כי ישנה הגזמה בהערכת כוחם של אינטרסים לעומת זה של האידיאות. האידיאות ולא האינטרסים מסוכנות יותר, לטוב ולרע" (ג'ון מ. קיינס, 1936).

תפקידם הייחודי של הכלכלנים

המשבר הכלכלי העולמי מעורר פחד ודאגה רבה בקרב כלכלנים ומקבלי החלטות ברחבי העולם. המשבר מורגש גם בתחומים אחרים: בחינוך, בחיי המשפחה, באקולוגיה ועוד, אולם רק כאשר התחיל המשבר להשפיע על ה"כיס" של כל אחד מאיתנו, הוא זכה לתשומת ליבנו המיידית. המשבר הכלכלי העולמי הוא החמור ביותר מאז שנות ה-30 של המאה הקודמת. הוא נוגע בכל אחד מאיתנו ומחייב אותנו לבחון היטב את הסיבות שהובילו למשבר, כמו גם לגשת ולתקן את העיוותים שנוצרו בכלכלה שיצאה מכלל שיווי משקל. המקום המרכזי בניתוח הסיבות ובבניית הפתרונות למשבר הגלובלי המורגש בעיקר בכלכלה העולמית, שמור בעיקר למומחי הכלכלה. תפקידם הייחודי הוא להוביל את התהליך של התאמת המערכת הכלכלית, החברתית והמדינית, למתבקש מחוקי העולם הגלובלי-אינטגרלי אליו מתפתחת האנושות.

משבר המחשבה הכלכלית

הבעיה המרכזית העולה מניתוח הסיבות למשבר היא שהתיאוריות הכלכליות הקיימות אינן תואמות יותר את המציאות הגלובלית שבה אנו חיים. התקופה הנוכחית מתאפיינת במשבר בדפוסי החשיבה הכלכליים ששלטו בעולם המערבי במשך יותר ממאה שנה. כמו כן בולטים בהיעדרם דפוסי חשיבה חדשים להתמודדות עם המשבר.

כלכלנים רבים מתבטאים כנגד התיאוריות ששלטו עד כה בשיח הכלכלי. חילוקי הדעות בין כלכלנים מובילים בעולם מבליטים את חוסר האונים של הכלכלנים לאור חוסר היכולת של התיאוריות הכלכליות לתת מענה ראוי לבעיות העולמיות. הסכנה העומדת היום בפנינו היא משבר הולך ומתעצם. משבר זה נובע מהפער בין השיטה הכלכלית הנוכחית, לבין זו המתבקשת מחוקי העולם הגלובלי והמקושר בו אנו חיים היום.

ארגז כלים חדש במחקר הכלכלי

בחקירת הגוף החי, המדען החוקר נוהג תחילה לפשט ולהסביר כיצד מתפקדים האיברים השונים, ולאחר מכן הוא ממשיך בהסבר על המערכות השונות ועל יחסי הגומלין ביניהן, על דרך האנליזה והסינתזה. מתוך חקירת החוקיות של יחסי הגומלין בין המערכות, חוקרים מתחום מדעי החיים מצביעים על כוח איחוד המקיים את תאי הגוף. תאי הגוף קולטים את הטוב ופולטים את המזיק ובכך יוצרים חיים באיזון ובהרמוניה נפלאה.

כפי שהפיזיולוג מצטייד בכלים המתאימים למחקרו, גם הכלכלן זקוק לכלים מתאימים לחקירתו. היעדר הכלים המתאימים לבחינת החוקיות החדשה, מקשה על מציאת פתרונות למשבר העולמי הנוכחי. החוקיות החדשה מתבטאת בכך שהמערכת היא גלובלית ומקושרת בין פרטיה בקשרי תלות הדדית. לעת עתה חוקיות זו לא לגמרי ברורה לנו, בגלל מגבלות התיאוריה הכלכלית שהתפתחה משך מאה השנים האחרונות.

מגבלות התיאוריה הכלכלית 1 – אינספור קשרים המשפיעים זה על זה ואינם ניתנים לחיזוי מהימן

מטרתה של כל תיאוריה שנבנית היא לפשט את המציאות. כך גם פועלת התיאוריה הכלכלית. אולם כל חוקר יודע שהמתאם בין התיאוריה לפרקטיקה אינו מלא. התיאוריה הכלכלית הנוכחית מושתתת על ההנחה שכל פרט ופרט רוצה למקסם את תועלותיו, ומתארת מערכת של יחסי גומלין בין צרכנים, יצרנים, פירמות ומדינות בהתאם להנחה זו.

התיאוריה מניחה שלכל גורם במערכת יש יחס העדפות שונה, ושאיפתו היא להגיע לתוצאה האופטימלית מבחינתו. פרטים אלה מתחברים למערכות מורכבות יותר: פירמות, תאגידים, משקים, מדינות המתפקדות ופועלות בעולם גלובלי ואינטגרלי והדבר מקשה על בניית מודלים כלכליים המביאים בחשבון את כל סדרי קבלת ההחלטות הקיימים היום ביחידה הכלכלית. משום כך התיאוריה הכלכלית היא חלקית ומוגבלת במידת היישום שלה.

מגבלות התיאוריה הכלכלית 2 – חוסר היכולת לכמת ולחזות את ההתנהגות האנושית

מדע הכלכלה משתמש בכלים סטטיסטיים המאפשרים לבודד משתנים, לזהות אילו קשרים חוזרים על עצמם ובאילו תנאים. בעזרת כלים סטטיסטיים אלה ניתן להפיק לקחים מאירועי העבר ולבנות מודל של התנהגות היחידות הכלכליות על פני זמן. השימוש בכלים המתמטיים מתאפשר בשל היכולת לכמת את הפרמטרים השונים. אולם הבעיה היא שהמודלים הכלכליים מתקשים לשקלל ולהביא למכנה משותף פרמטרים שאינם ניתנים לכימות, כגון ההתנהגות האנושית, ומשום כך הם מוגבלים.

ההתנהגות האנושית קשה לחיזוי כלכלי. ההחלטות מביאות בחשבון משתנים שונים ועל פניו אינן רציונליות תמיד. רק מתוך שילוב בין שיטות המחקר, הקלאסיות וההתנהגותיות, הכמותיות והאיכותיות, נוכל לחקור את המערכת כולה, ובמיוחד את ההתנהגות האנושית, ונוכל להגיע לראיית גבולות המערכת והבנת הקשרים המביאים אותה לאיזון. רק אז נצליח לאבחן במדויק את הסיבות שגרמו לחוסר האיזון שהוביל למשבר הנוכחי.

הגישה האינטגרטיבית היא תנאי. היא נדרשת במיוחד בתקופה שבה הולכת ונבנית מערכת כלכלית חדשה, שונה מקודמתה, המתבססת על חוקי האינטגרציה של המערכת החדשה. בדומה לחקר גוף חי כמערכת סגורה, גם במערכת הכלכלית החדשה, יוכל הכלכלן החוקר לעקוב אחר השינויים, להגדיר קשר סיבתי ולכמת את הפרמטרים הדרושים לקיומם התקין של קשרי הגומלין ההדדיים בין הפרטים במערכת.

התיאוריה הכלכלית החדשה - אינטגרציה גלובלית

עד כה התיאוריה הכלכלית הצליחה למדל את ההתנהגות של היחידות הכלכליות, הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל, כל עוד ניתן היה להסתכל עליהן כעל יחידות בפני עצמן. מכאן נוצרה החלוקה הטבעית ליחידות המחקר הכלכלי, כגון כלכלת העבודה, המתארת את הקצאת פנאי-הכנסה, וכלכלת מאקרו, העוסקת בצריכה, חיסכון והשקעה על פני זמן, ואחרות. חלוקה זו הספיקה כדי להסביר את הקשרים בין היחידות הכלכליות ואת התלות ביניהן בתנאי השוק של כל מדינה, לרבות במקרים של "משק סגור" ובין השווקים של מדינות שונות, המקיימות ביניהן יחסי מסחר.

יחד עם זאת, התיאוריה הכלכלית לא הצליחה ליצור אינטגרציה של יחידות מחקר אלה למקשה אחת, הקושרת את כל היחידות הכלכליות ליחידה אחת כמתחייב בעידן הגלובלי והמקושר. חוסר היכולת לקשור בין המערכות למערכת אחת יוצר את הבעיה המרכזית של מדע הכלכלה בשל חוסר ההתאמה לחוקי האינטגרציה המתגלים עתה בעולם.

היחידות הכלכליות מתקיימות ופועלות בסביבה אחת, גלובלית, קשורות בהכרח זו בזו ותלויות זו בזו, בקשר הולך ומתהדק. זהו תהליך אבולוציוני שהגיע עתה למסה קריטית. הכלים הישנים שעמדו לרשות הכלכלנים עד כה אינם יעילים יותר, כיוון שפותחו ושוכללו בעולם בעל מאפיינים שונים לחלוטין מאלה הנוכחיים, הגלובליים-אינטגרליים.

אם בעבר ניתן היה להסביר את החוקיות ביצירת קשרים בין היחידות הכלכליות, היינו לבטא את הקשר בין החלקים השונים והנבדלים ביניהם באופן כמותי, הרי שעכשיו פועל בעולם חוק אינטגרטיבי אחד המביא בחשבון את כל הקשרים האפשריים. התאמת המערכת הכלכלית והחברתית לחוק זה, תוביל בהכרח לעולם השואף לפעול בשיווי משקל הרמוני. לחילופין, חוסר ההתאמה יורגש בנו כמשבר הולך ומחריף.

כישלון הפרדיגמות הישנות שהובילו אותנו למשבר

השיטה הכלכלית הנוכחית שהובילה אותנו למשבר חמור, יצרה בעולם, בין היתר, תשתית חוקית ונורמטיבית ענפה לניצול כוח עבודה זול, בעיקר במזרח, ולשימוש יתר במשאבי הטבע. תשתית זו הובילה לתלות הדדית ממנה כבר איננו יכולים לברוח. ארה"ב לדוגמה, הפכה למעצמה של שירותים פיננסים ולמעצמת צריכה. לעומתה סין, הודו ומדינות מתפתחות נוספות, הפכו ל"אסם היצור" של העולם כולו. המערכת מקושרת יותר מאי פעם. על הכלכלנים לבנות מערכת כלכלית שתתמוך בקשרי התלות ההדדית הללו.

התהליך האבולוציוני של ההתפתחות האנושית, שהחל באינדיווידואליזם, תחרותיות ומניפולציות, והגיע למערכת גלובלית מקושרת, מחייב את הכלכלנים ליצור פרדיגמה חדשה. הפרדיגמה החדשה אמורה להתחשב בכך שאנו חיים תחת חוקיה של מערכת גלובלית-אינטגרלית. רק לאחר שנבין את חוקיה, נוכל לקשור בינינו את אותם קשרים כלכליים מסועפים שיובילו אותנו לחיים באושר והרמוניה.

כלכלנים רבים כבר מכירים בכך שהעולם הפך לגלובלי-אינטגרלי ואף מתייחסים במאמריהם לתלות הגוברת בין כל הפרטים במערכת ולצורך בפתרונות מערכתיים-גלובליים. אולם עצותיהם למקבלי ההחלטות עדיין מתבססות על הכלים הכלכליים הישנים, כגון: הורדת ריבית, הזרמת תקציבים, צמצום ההוצאה הציבורית וכו'.

פתרונות מוניטריים ופיסקאליים נדרשים אולי כעזרה ראשונה בלבד, אולם הם הפכו לנחלת העבר בכל הקשור ליעילותם בטיפול בשורשי המשבר ובהבטחת מערכת כלכלית יעילה, מאוזנת ויציבה לאורך זמן. פתרונות אלה כשלו משום שהחטיאו את הסיבה העיקרית למשבר: חוסר התאמה של המערכת הכלכלית למערכת הגלובלית-אינטגרלית והחוקים הנגזרים ממנה. ניסיונות החילוץ של המשבר העולמי שפרץ בשנת 2008, התבססו על התיאוריות הכלכליות הישנות. משום כך הן נכשלו כשלון חרוץ ואף הובילו אותנו, בעל כורחנו, להתמודדות עם מהדורה מאיימת יותר של אותו משבר בשנת 2011.

הכלכלנים עדיין לא מבינים את מורכבות המערכת הגלובלית-אינטגרלית ואת ההשלכות שלה על מדע הכלכלה. ללא הבנת חוקים חדשים אלה, הכלכלן המודרני, בהפעלת הכלים הישנים, פועל להחרפת המשבר. הדבר דומה לתא סרטני הפועל ללא התחשבות באורגניזם כולו ומביא להשמדתו. יתרה מזאת, חוסר ההתאמה של המערכות מציב את מדינות העולם ומשטריהן בפני סכנה קיומית. שנת 2011 היא הדוגמה למגמה מסוכנת זו. "אביב העמים הערבי", רווי באלימות ובהפיכות שלטוניות. בנוסף, כוחן של מפלגות קיצוניות, חלקן לאומניות, חלקן פנאטיות, הולך וגדל. גם המחאה החברתית באירופה ובארה"ב עלולה לגלוש לאלימות, לערער את שלום הבית ולהביא לזעזועים פוליטיים בתוך המדינות ולמתיחות רבה במערכת הבינלאומית.

על הכלכלנים מוטלת החובה לרכוש הבנה מעמיקה של העולם החדש שבו אנו חיים, על החוקים המוחלטים הנגזרים ממנו בכל הקשור למערכות יחסים בין בני אדם, הנעות אל עבר שיתוף פעולה אמיתי, סינרגיה, סולידריות והרמוניה. רק אז הם ישכילו לפתח פרדיגמות כלכליות חדשות המתאימות לחוקי המערכת הגלובלית-אינטגרלית ויובילו למיסודה של כלכלה אחרת לחלוטין.

אובדן החזון

כדי להמחיש את הקשר בין החוקים החדשים של המערכת הגלובלית-אינטגרלית לבין היכולת שלנו לזהות את מאפייניה, נשתמש בסיפור הידוע על האינדיאנים במאה ה-15 שלא הבחינו באוניות של קולומבוס המתקרבות לחופי אמריקה. הם לא הבחינו באוניות משום שלא הייתה להם התבנית הקוגניטיבית ובה תיאור של בתי ענק מעץ השטים על המים. גם אנחנו, כמו האינדיאנים, צריכים להתאים את עצמנו למצב החדש, כך שהכלים איתם ניגש לפיתרון הבעיות הכלכליות יהיו תוצאה מהשינוי המתבקש. אך האם ישנם כבר כלכלנים המסוגלים להתמודד עם המשבר ותוצאותיו ולהביא לסיומו המהיר? למרבה הצער, במשך שנים רבות האקדמיה לימדה את בוגריה כיצד להגיע לעושר במקום כיצד להביא לאיזון ולהרמוניה בחברה האנושית. הניסיון לפתור את המשבר הנוכחי, ששורשיו נעוצים בפיגור בהתאמתה ההכרחית של המערכת הכלכלית-חברתית הנוכחית למציאות הגלובלית המקושרת, באמצעות "ארגז הכלים" הכלכלי הקלאסי, משול לניסיון לתקן ציפ' אלקטרוני ממוזער באמצעות מפתח שבדי מגושם.

בלימוד המציאות הגלובלית-אינטגרלית ובהבנת חוקיה טמון המפתח למציאות החדשה

הפער הגדול בין המציאות הגלובלית-אינטגרלית שהחברה האנושית התפתחה אליה, לבין הפרדיגמות הכלכליות הנוכחיות שלא השתנו מהותית מאז המהפכה התעשייתית הוא הסיבה האמיתית למשבר. הבנת הפער, היא השלב הראשון בפתרון המשבר וזהו האתגר הגדול הניצב היום בפני הכלכלנים.

עוצמתה של חשיבה אינטגרלית זו, המביאה בחשבון את כל הקשרים האפשריים בין חלקי המערכת, עשויה להקנות לחוקר יכולת לבצע חשבון מדויק בכל סוג ורמה של אינטראקציה כלכלית ולשנות את המערכות הישנות בהתאם. שינוי הגישה מחייב את הכלכלנים והמומחים להיפטר מדפוסי חשיבה קודמים ולהתיישב וללמוד את חוקי המערכת הגלובלית-אינטגרלית החדשה ואת הפרדיגמה הכלכלית החדשה הנגזרת ממנה. רק אז הם יוכלו להתאים עצמם למערכת החדשה, בכלכלה ובכל יתר הדיסציפלינות והמערכות שיאפשרו את הקיום האנושי המאוזן. ראשונים לאמץ את שינוי הגישה יהיו כאלה שמתוקף תפקידים רגישים יותר לשינויים בחברה האנושית ולדינמיקה שבה האנושות מתפתחת כמו כלכלנים, פוליטיקאים וסוציולוגים.

ההזדמנות

המערכות הישנות שבנינו לא ניתנות לשינוי סתם כך, כלאחר יד. לפנינו אתגר משמעותי, הכרוך בשינוי תודעתי עמוק. שינוי שכזה מחייב שינוי בכיוון החשיבה, ממודלים של אופטימיזציה אישית ומקומית, לפתרונות ומודלים אשר יתמקדו בראש ובראשונה בהשלמת צרכיהם ההכרחיים של בני האדם והחלפת התועלת מהון והמרוץ אחר כסף, צריכה מוגזמת וסמלי הסטטוס, בתועלות חדשות, שאינן חומריות, המופקות מהשקעה בחברה האנושית הגלובלית-אינטגרלית.

ההזדמנות העומדת בפני הכלכלנים היום נדירה מאין כמותה. האנושות עומדת בפתחו של שלב חדש, שבו מתגלה חוקיות חדשה. לידי המומחים והכלכלנים נפלה הזכות להיות החלוצים שעתידים להתאים את מבנה החברה האנושית למציאות החדשה. אלה מביניהם שישכילו לבנות כלכלה חדשה בהתאם לעיקרון שכולנו מחוברים ברשת קשרים גלובלית-אינטגרלית, כפי שהעולם מציג לנו, ודאי יקבלו על כך פרס נובל. גורל העולם כולו תלוי ביכולתם להוביל את האנושות לתקופת שגשוג ופריחה כלכלית וחברתית.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך