?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

צדק הוא דרישת מפתח

דעתו של נשיא גרמניה כריסטיאן וולף: "אנשים מגיבים בכאב לחוסר צדק. צדק הוא דרישת מפתח ובסיס לתפקודן של חברות רבות. אנשים מסוגלים לסבול רמה מסוימת של חוסר צדק, אך כאשר הוא הופך למשווע ותמידי, הסבלנות שלהם, במוקדם או במאוחר, פוקעת.

היום העולם הגיע עד לקצה, ואם נמשיך ללכת לפי המגמה הישנה, אנחנו עלולים להסתכן בהתמוטטות המערכות העולמיות. השווקים הגדולים והמערכות הפוליטיות הדמוקרטיות קשורים בצורה עדינה מידי, בגבולות חוסר צדק המותר. כשיוצאים מהגבולות הללו, הכלכלה והדמוקרטיה מתחילות להתפורר. לא נעים לחיות בחברה שיש בה חוסר צדק בולט: הסיכונים גדולים לכולם, וייתכן שלאליטות הם אפילו יותר דרמטיים. אפשר לאבד יותר מדי, והנפילה עלולה להיות יותר מידי לא נעימה.

לכן הנציגים האחראים ביותר במעגלים העליונים מתחילים לחשוב ולדבר על הסדר העולמי הכלכלי והפוליטי החדש. מה המוצא? – נכון להיום, אין תשובה לאף אחד".

תגובתנו: הצדק הוא תמיד יחסי ולא אבסולוטי, משום שכולנו שונים זה מזה. כך נולדנו, כך התחנכנו וכך אנחנו חיים. נוכל להגיע לצדק פרטי וחברתי, רק אם הוא יהיה בנוי על הדדיות, ויתור ואהבה. לכן אם תהיה חלוקה שווה בין שונים – זה לא ייקרא צדק. אך אם נתחלק באהבה, גם אם כל אחד יקבל מנה שונה לפי גודלו – אנחנו נקבל את זה ונחשיב את זה כצדק. לכן מוכרחים לפני הכול לחנך את העם והאליטה לערבות הדדית, עד שנגיע לאהבה.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך