?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

באיזה מחיר חברתי מנע שר האוצר שביתה ברשויות המקומיות

כולם נושמים לרווחה שנדחתה השביתה ברשויות המקומיות, נכון? אתם שמחים? לו ידעתם באיזה מחיר חברתי כבד קנה שר האוצר את השקט התעשייתי בזירה המוניציפלית, הייתם בוכים, כמונו

  • מאת: צוות כלכלי

shutterstock 76904230 new 

בין כל ההצעות הלא הוגנות והגזירות המעוותות שהגה משרד האוצר בתקציב הדו שנתי ל-2013 ו-2014, היו גם כמה רעיונות טובים, אפילו מצוינים. אחד מהם שמשך את תשומת ליבנו היה ליצור מנגנון תמיכה וסיוע ברמה המוניציפלית, לפיו הרשויות החזקות והעשירות יסייעו לרשויות החלשות יותר לממן את מנגנון החינוך העירוני ומערכות העזר סביבו, כמו הסעות, מזון לילדים, אבטחה וכדומה. אם תרצו - זה היה ניסיון ליצור בחקיקה ביטוי כלשהו לרוח של ערבות הדדית בין אלה שיש להם לאלה שאין להם. לכולם ברור שהפערים הכלכליים בין המרכז לפריפריה מנציחים את עצמם מדור לדור ופוגעים בסופו של דבר בכולנו, כי הרי הכל מתחיל בחינוך, את זה כולם יודעים לדקלם.

והנה, למרות שלערבות הדדית אמיתית לא מגיעים באמצעות חקיקה או כפייה, בכל זאת הייתה לנו תקווה, לפחות לרגע, שמנגנון סיוע כזה של הרשויות החזקות לחלשות יסמן תחילתו של שינוי, הרי אחרי המעשים נמשכים הלבבות, נכון?

אז מסתבר שזה היה אחד הסעיפים העיקריים שקוממו את ראשי הרשויות החזקות והם התאגדו ואיימו בשביתה והפלא ופלא, שר האוצר נכנע וביטל את הסעיף של עזרה הדדית בין רשויות מהתקציב.
ההסכם שהושג בינו לבין ראשי הערים טירפד סעיף שאמור היה לנתב כספים מרשויות חזקות לרשויות חלשות, ובמקומו יוקם צוות משותף למשרד האוצר ולמשרדי הממשלה הרלבנטיים שידון בנושא חלוקת מימון שירותי העזר בתחום החינוך והסעות תלמידים, ויגיש לממשלה את המלצותיו לקראת תקציב 2015 ובישראל, 2015 זה נצח...כלומר, קברו את הסעיף הזה ואיתו את הסיכוי לערבות הדדית בין רשויות מוניציפליות בישראל.

עם זאת, לא צריך להגזים ולטעון שזו בכייה לדורות, כיון שלערבות הדדית מגיעים באמצעות חינוך, שליטה בתכנים של אמצעי תקשורת ודוגמאות הלכה למעשה ולא דרך כפייה בחקיקה. דמיינו לעצמכם מצב בו ראשי הערים החזקות יתחרו ביניהם מי מסייע יותר לפריפריה ואלו מביניהם שלא ישתתפו בערבות הדדית כזו פשוט יאכלו את הלב מבושה.
לשם אנו צריכים להגיע והרבה לפני 2015. אז יאללה, לעבודה.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך