?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

רגע חושבים – מצע בחירות מסוג אחר

shutterstock 13306282 new

 

תעמולת הבחירות יכולה לסמן תחילתו של שינוי לטובה, אם רק...

עכשיו, בשיאה של מערכת הבחירות, כשזירת ההתגוששות הפוליטית רווייה אלימות מילולית, מאבקי כוח ואינטרסים וגם הרבה הרבה אגו, המתבטאים במצעי כל המפלגות, אולי מגיע לנו, אזרחי ישראל, מצע אחר?

מצע שיאחד אותנו, במקום לפצל אותנו, מצע שידגיש את המכנה המשותף בינינו, מצע המבוסס על הכרה הדדית בזכויות בסיסיות של כל אזרח ואזרח, מצע שלא יתפוגג לאוויר, רגע אחרי הקמתה של הממשלה החדשה, מצע שנוכל להקריא לילדים שלנו בגאווה, במקום מתוך שנאה לכל מה ששונה ממני.


מצע המבוסס על יחסים חמים בינינו ועל התחשבות, דאגה זה לזה וערבות הדדית בינינו, מצע שיציע תקווה, מוחשית ובהישג יד, לחיים חדשים, מאושרים ורווחה כלכלית לכולנו.

הנה טיוטה מתקדמת. נשמח לדעתכם:

"ישראל שלנו היא ישוב גדל והולך השָליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל תושבי הארץ.

1.ישראל תאפשר לכל אזרחיה לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל - ישרים במולדת עמם.

2.ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה.

3.ישראל תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום.

4.ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין.

5.ישראל תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות.

6.ישראל תפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ - ישראל.

7.אזרחיה הלא יהודיים של ישראל מוזמנים ליטול חלקם בבניין המדינה, על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה.

8.אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית.

9.ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו.

10.אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעליה ובבנין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל".

זה המצע שהיינו שמחים להצביע עבורו, בלב שלם ובנפש חפצה. אלא שהפער האדיר בין המציאות הנוכחית הקשה בישראל 2013, לבין החזון המקופל בין שורותיו, יחייב אותנו להשתנות, אם ברצוננו לגשר על הפער, כדי לבנות כאן יחד מציאות אחרת. שינוי כזה אפשרי רק על ידי יצירת סביבה תקשורתית וקהילתית תומכת, כיון שהשפעת הסביבה עלינו היא דרמטית.


סביבה כזו תוכל לסייע רבות לתהליך חינוך, למבוגרים וילדים כאחד, על ערכי הערבות ההדדית בינינו, כמצע להתקשרות חדשה ובריאה בינינו, וכבסיס לכל מערכות החיים. אלו מושתתות בהכרח, על היחס שלנו איש לזולתו ובינינו כציבור, לבין המדינה ומוסדותיה.

במקום להשקיע בנכסים, תשקיעו ביחסים. הדיבידנד האישי, החברתי, הכלכלי והלאומי מהשקעה בערבות ההדדית בינינו, יהיה גדול לאין ערוך מהמשוער.

אה... שכחנו לציין.
המצע הנ"ל, על 10 סעיפיו, לקוח מילה במילה, ממגילת העצמאות של מדינת ישראל.

  • מאת: עו"ד דנה סרבי קובלסקי, LLM במשפט פיננסי, חברת הצוות הכלכלי ב"תנועת הערבות"

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך