?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

העלאת מס הכנסה ב-1%: עיקר הכסף יגיע מבעלי השכר הנמוך. חלק ב'

shutterstock 76904230 new

 

זהו משבר של אמון, משבר של אינטרסים גדולים, של פוליטיקאים הנאבקים על שרידותה של מערכת פיננסית, שיצאה מכלל שליטה ושל תאוות בצע חסרת רסן. בקיצור, זה משבר של אנשים, משבר בקשר בין אנשים, בין אדם לזולתו. בערבות הדדית זה לא יקרה.

 

מאמר א' || מאמר ב' || מאמר ג'

 

אז מה לעשות - המשך

3. הממשלה צריכה לעשות סיבוב פרסה, חלקי, במדיניות המס שלה, שבמשך 10 שנים הוביל אותה נתניהו, על בסיס תפיסה ניאו-ליברלית, שלצד הישגיה שאין לזלזל בהם, הרחיבה עד מאוד את הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל והקטינה את ההוצאה הממשלתית האזרחית ביחס לעבר שלנו ובהשוואה לממוצע מדינות ה- OECD. במסדרת זו צריך:

א. להעלות מייד את מס החברות. השיעור האפקטיבי שלו הוא 20% בלבד!
זה פשוט לא מציאותי.

ב. להעלות מע"מ על מוצרי יוקרה.

ג. להנהיג מס ירושות על ירושות גדולות.

4. להעלות הילוך במלחמה בכלכלה השחורה שהפכה למכת מדינה. אין אומנם מספרים מדויקים, אולם אם נניח שהיקפה הוא כ- 100 מיליארד ₪ בשנה, חיסולה יתרום כ- 7 מיליארד ₪ להכנסות המדינה ממסים. נניח שחיסולה אינו ריאלי, כל עוד לא התקשרנו בערבות הדדית בינינו. אז מה? אם נצמצם אותה ב-50%, תוספת ההכנסות ממסים גדולה יותר מהתמורה שתקבל המדינה מהעלאה רוחבית של 1% במס ההכנסה לכל האזרחים.

5. להנפיק אג"ח ממשלתי של ממשלת ישראל בארה"ב. התשואות שם כל כך נמוכות, שגם במרווח הנוכחי ( Spread ) וה- CDS של חוב ישראלי סחיר בארה"ב, זו תהיה הנפקה זולה משמעותית מגיוס חוב מאסיבי באג"ח ממשלתי בישראל.

לרשות המדינה גם מסגרת לא מנוצלת של ערבויות ממשלת ארה"ב לגיוס חוב סחיר באג"ח. גם זו אופציה, למרות שעדיף לשמור אותה לקטסטרופות ממש.

אם לא "נתאפס" על עצמנו במהירות, היא תגיע.

האמת,יש עוד הרבה הצעות קונקרטיות וסביב כל אחד מהם יכול להתנהל ויכוח בין מומחים, בינם לבין עצמם ? בין האינטרסנטים משני הצדדים של המתרס.

אם עוד לא הגענו לדיאגנוזה נכונה, איך נטפל במשבר בהצלחה?

לכן,העיקר הוא להבין שהמצב מורכב ושאין פתרונות קסם.

אחרי 5 שנים של הרחבה פיסקלית ומוניטרית, בכמות ובאיכות חסרי תקדים, גילו בארה"ב ששום דבר לא עוזר ושהמשבר עדיין מבעבע ומאיים מתמיד. גם אנחנו עלולים למצוא את עצמנו באותה נקודה בדיוק, אלא אם כן נפנים שהמשבר הוא עמוק הרבה יותר ממשבר כלכלי גרידא.

זהו משבר של אמון, משבר של אינטרסים גדולים, של פוליטיקאים הנאבקים על שרידותם, של מערכת פיננסית שיצאה מכלל שליטה ושל תאוות בצע חסרת רסן.

ברחבי אירופה האבטלה הפכה לפצצת זמן חברתית וכלכלית ואם מסתכלים על נתוני האבטלה של צעירים, שבחלק מהמדינות הגיעה ל-50%, פשוט בא לבכות.

חוסר התקווה הוא כוח חזק מאוד. הרסני. מסוכן.

גם בארה"ב האבטלה גבוהה. וצריך לזכור שהאבטלה בפועל גבוהה מהנתונים הרשמיים.בעצם היא כמעט כפולה!! מדוע? כי הסטטיסטיקה הרשמית לא סופרת את אלו המעוניינים לעבוד במשרה מלאה אך מצאו משרה חלקית בלבד, לא סופרת את המשרות הזמניות ולא את אלו המצויים באבטלה כרונית והתייאשו מחיפוש עבודה.

בקיצור, זה משבר של אנשים, משבר בקשר בין אנשים, בין אדם לזולתו.

מה זה אומר? על כך תוכלו לקרוא בחלק הבא של המאמר.

  • מאת: גיא יצחקוב, דוקטוראנט למנהל עסקים האוניברסיטה העברית, חבר הצוות הכלכלי בתנועת הערבות

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך