?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

פרויקט ג'ובילי ( Occupy) – מי מוכן לוותר על רווח בטוח של פי 20 ולמה?

photo norav arvut jerusalem 2011-08-04 hafgana abrener n003 none

(Our response: Jubilee project (Occupy) - Who is ready to give up the sure gain of 20 and why?)ממחאה חברתית שכולה "אנטי" לעזרה הדדית ושיתופי פעולה

 מאמר א' || מאמר ב' || מאמר ג'

מן העיתונות: "תנועת המחאה בארה"ב תרכוש הלוואות בפרוטות ותמחוק החובות|| "פרויקט הג'ובילי" של תנועת "לכבוש את וול סטריט" יגייס כספים שישחררו את תושבי ארה"ב מהחובות.

  • מאת: גיא יצחקוב דוקטוראנט למנהל עסקים האוניברסיטה העברית, חבר הצוות הכלכלי בתנועת הערבות.

אפשר להתווכח על עד כמה מוצלחת ואפקטיבית המחאה החברתית בארה"ב.

למרות הבדלים תהומיים בנסיבות ובמנטליות, גם בישראל ניטש אותו הוויכוח.

אבל שני הישגים יכולה המחאה, באשר היא, לזקוף לזכותה:

ההישג הראשון - המחאה הוציאה אנשים רבים מהאטימות ומהאדישות וסיפקה להם תקווה ותחושה נעימה שהם חלק ממשהו גדול מהם, שיש עוצמה וכוח מיוחד בחיבור בין בני אדם.

כתוצאה מכך שהם נכללו בפעולה משותפת כזו, רבת משתתפים, רבים הופתעו לגלות על עצמם, במיוחד במציאות מנוכרת בה אינדיבידואליזם הוא הנורמה, כיצד יכול האדם להתמסר ולהיהפך לחלק מאותו רצון ומחשבה אחת, כללית, לקבל ממנה חיות וממש אוויר לנשימה.

ההישג השני - המחאה הולידה יוזמות צרכניות וחברתיות רבות ומוצלחות, המבוססות כולן על שיתופי פעולה, עזרה הדדית, חיבור וסינרגיה.

כך קמו להם התארגנויות של צרכנים לרכישות קולקטיביות מוזלות, קואופרטיבים חדשים, קיבוצים עירוניים, קבוצות רכישה (לא בנדל"ן), עסקים חברתיים ואפילו המקבילה האזרחית -החילונית לגמ"חים, שעד כה אפיינו במיוחד את החברה החרדית.

מה המשותף ל-2 ההישגים האלה של המחאה?

התשובה היא ששניהם חיוביים באופיים, ומבוססים לא על שנאה יוקדת, לא על אלימות או אמביציות פוליטיות. לא על "נגד", אלא על "בעד" .

הישגיה הגדולים של המחאה, מבוססים על ערכים של הזדהות, הפנמה של שותפות הגורל בינינו במערכת בה כולנו הפכנו תלויים זה בזה אפילו בעל כורחנו, ועל עזרה הדדית וקשרים חברתיים בינינו.

נכון, לעת עתה, שתי המגמות החיוביות האלה ממוקדות ברצון שלנו להרוויח, להוזיל את יוקר המחיה, "לדפוק" את הטייקונים ואת הקונצרנים הגדולים ולהתקדם מבחינה כלכלית וחברתית, במציאות הנשלטת על ידי תאוות בצע, חומרנות ואינדיבידואליזם קיצוני.

אבל אין להמעיט בחשיבות ובפוטנציאל האדיר הגלומים באותם יוזמות חברתיות, ביצירת קהילות של צרכנים ומנגנונים של עזרה הדדית בינינו.

כתבנו על זה כאן: "מהתאגדות צרכנית להרגשה שכולנו משפחה אחת"

סוף סוף חדשות טובות מאמריקה

על רקע המצוק הפיסקלי והחשש שיגרור את העולם כולו לארמגדון כלכלי ופיננסי

(לקריאה נוספת, כאן: "עדיף ליפול מהמצוק הפיסקלי" ( ועל רקע התחושה כאן בישראל שהכהונה השנייה של אובאמה תיהפך לאיום של ממש על אינטרסים ישראליים קיומיים, הגיעו השבוע מארה"ב גם חדשות טובות ואופטימיות.

תנועת "לכבוש את וול סטריט" (occupy wall street) יצאה בקמפיין חדש להקלה על אזרחים שאינם עומדים בחובותיהם.

הקמפיין, שנקרא "פרויקט הג'ובילי" יגייס תרומות בעזרתם תרכוש התנועה חובות במחיר נמוך ממלווים ונושים, בעיקר מהבנקים, ותמחק לאחר מכן את החוב ותשחרר את החייבים מהעול הכלכלי והנפשי הכבד הרובץ עליהם.

לינק לאתר של היוזמה החברתית הזו - : פרויקט הג'ובילי, כדאי לבקר באתר שלהם, ולהתרשם מהפרוייקט, מההסברים ומהסרטונים.

אז מי מתנדב לוותר על תשואה של פי 20 ולמה? תוכלו לקרוא על כך בחלק השני.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך