?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

באיחור של 7 שנים: כל תלמידי כיתות י' ילמדו בשנה הבאה חינוך פיננסי. חלק ב'.

shutterstock 79085011 new

התוכנית הלאומית לקידום חינוך פיננסי אומנם חיונית, אך לא תיטיב את מצבנו באופן משמעותי, ערבות הדדית – כן

מאמר א' || מאמר ב'

 

בחלק ממדינות המערב ההשכלה הפיננסית הרבה יותר מפותחת, אבל זה לא משפר בהרבה את מצבו של הצרכן, המשועבד לתרבות הצריכה, רודף אחרי הזנב של עצמו.
האמריקאי הממוצע בעל ידע פיננסי רחב בהרבה מזה של הישראלי הממוצע אך עם כל זאת לכמעט מחצית מהם חסכונות של פחות מ-500$

תמיד יהיה מישהו בעל ידע מקצועי רחב בהרבה, שיוכל בלי בעיה לנצל יתרון זה בכל סיטואציה בה ייפגש עם כל אחד מאיתנו גם לאחר שכולנו נהיה בעלי ידע בסיסי.
ולמה שכך יקרה? כיוון שהטבע האנושי התועלתני מוביל אותנו לחפש מקסימום רווח אישי, גם אם מדובר במשחק סכום 0 בו הצד השני יוצא מופסד.
המציאות מדבר בעד עצמה. לכן כמעט בלתי אפשרי להסתדר היום במשחק הכלכלי.
השיטה תובענית, דורסנית, נצלנית, במסגרתה כל אחד מהשחקנים נדרש לפתח שריון פלדה כדי שהצד האחר לא ירוויח על גבו. אין כאן מרוויחים אמיתיים.

לכן, שקט נפשי אמיתי, יהיה לנו רק אם נוכל לסמוך אחד על השני. בלי אמון שום דבר לא יקרה, כלומר ערבות הדדית בינינו היא מורה הנבוכים שלנו בעולם הפיננסי, פשוט כי נוכל לסמוך על כך שלא יעבדו עלינו ולא יעשקו אותנו.

ערבות הדדית משתלמת לכולנו, גם בתחום החינוך הפיננסי, כמו בכל שאר התחומים.

למה משולה היוזמה החדשה לחינוך פיננסי?
היא משולה למצופים שישמשו אותנו בים הסוער, העוין ומרובה האינטרסים של שוק ההון, הפנסיה, המשכנתאות , האשראי והבנקאות.
אולי נצליח לשחות קצת יותר טוב בעזרתם ולשרוד, אבל זה עדיין יחייב דאגה מתמדת, ממש חרדה מצד כל אחד מאיתנו.

כך אנו רוצים לחיות?

רק ערבות הדדית תשנה את הים מסוער ורוגש, לשקט ומזמין.

אז נגלה שחינוך פיננסי זה טוב, אבל חינוך אינטגרלי זה מצויין.

אך כיצד מגיעים ליחסים כאלה? יש להתחיל בתהליך של חינוך אינגטגרלי, לכל הגילאים.
עלינו ללמוד על העולם הגלובלי ומהמקושר בו אנו חיים בו כולנו תלויים זה בזה אפילו בעל כורחנו, , כיצד ניתן להסתדר ברשת הקשרים החדשה שמאפיינת את זמננו ואיך על ידי שינוי פנימי של כל אחד ואחת מאיתנו נוכל לשנות ולהתאים את כל המערכות הן המגזר עסקי והן במגזר ציבורי, כדי שהם ישרתו אותנו, במקום שאנו נשרת אותן כפי שקורה היום.

אם באמצעות שימוש מושכל בכלי התקשורת, חינוך והסברה, נתחיל לייצר סביבה התומכת בשינוי חברתי, רק אז תשתנה גם השיטה הכלכלית.

זאת מכיוון שהכלכלה היא העתקה של היחסים ביננו, לצורה בה אנו מתייחסים אחד לשני.

בחברה הפועלת ברוח הערבות הדדית יתגלה ערך כלכלי בל יתואר.

משתלם לכולנו לעבור ממצב של אדם לאדם זאב למצב של אדם לאדם ערב.
נתחבר – נרוויח.

  • מאת: גיא יצחקוב, דוקטוראנט למנהל עסקים האוניברסיטה העברית, חבר הצוות הכלכלי בתנועת הערבות

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך